• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Informacja o przystąpieniu do opracowania oceny (..)

Informacja o przystąpieniu do opracowania oceny aktualności „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

1 Września 2023

UA.6726.1.2023

 

 

 

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 1 września 2023 r.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania oceny aktualności „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Knurów i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym, zainteresowani mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.:

1) na piśmie na adres Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy;

2) w postaci elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu: (32) 339-22-17÷20.

 

 

Z up. PREZYDENTA

Krystyna Kostelecka

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/podpisano elektronicznie/

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-09-01 Informacja - skan
ilość pobrań: 75
Informacja - skan 493.64KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry