• język migowy
  • BIP
  • EU

Minął termin... Co teraz?

23 Czerwca 2022

Urząd Miasta Knurów informuje, że 31.03.2022 r. upłynął termin wnoszenia opłat z tytułu:

  • użytkowania wieczystego gruntu,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Osoby, które nie są pewne czy dokonały ww. wpłat mogą to sprawdzić po nr tel. (32) 339-22-26 lub osobiście w Urzędzie Miasta Knurów Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

W celu uniknięcia otrzymania wezwania do uiszczenia należności, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta w Knurowie, by skutecznie załatwić powyższą sprawę.

do góry