• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W (..)

TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYSTEMIE OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI.

19 Listopada 2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu, na terenie województwa śląskiego emitowany będzie sygnał „odwołanie alarmu” - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności za pomocą elektronicznych i mechanicznych syren alarmowych przewidziane jest do wykorzystania w warunkach wystąpienia zagrożeń o charakterze ponadlokalnym, obejmujących swym zasięgiem obszar całego województwa, powiatu lub kilku gmin w związku z wykryciem skażenia lub wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

W wyżej wymienionych przypadkach kluczową rolę odgrywa czas, dlatego też ogłoszenie alarmu za pomocą syren, uruchamianych na drodze radiowej wydaje się być jednym z najbardziej skutecznych sposobów ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Taki sposób ostrzegania ma jednak pewne wady. Sygnał syreny akustycznej słyszany przez człowieka jest mało precyzyjny, niepokoi, lecz nie określa rodzaju zagrożenia, co w warunkach zagrożeń pokojowych jest niezwykle istotne. Taki sygnał powinien determinować nasze zachowanie. Dlatego też koniecznym jest aby sygnał syreny został uzupełniony innym, bardziej precyzyjnym źródłem informacji, możliwie ogólnodostępnym. Takim szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji są rozgłośnie radiowe, które w krótkim czasie mogą przekazać żądaną informację dużej ilości odbiorców. Osoba słysząca sygnał syreny powinna - jeżeli jest to możliwe - jak najszybciej włączyć radioodbiornik, ustawić go na kanale pracy rozgłośni regionalnej, skąd precyzyjnie zostanie poinformowana o rodzaju zagrożenia, sposobie zachowania się, postępowania lub zabezpieczenia w sposób doraźny swojego mienia.

Pełny wykaz sygnałów alarmowych jest dostępny pod poniższym adresem www: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/sygnaly-alarmowe-i-komunikaty-ostrzegawcze

Podobne wiadomości:

do góry