• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Projekty Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii/Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i (..)

Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Informacja o projekcie:

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań, które są częścią planowanej przebudowy ul. Aleja Lipowa. Była to budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Aleja Lipowa o długości oraz modernizacja ciągu pieszego wzdłuż tej samej ulicy. Dla części przedsięwzięcia dot. przebudowy ul. Aleja Lipowa (z wyłączeniem kosztów dot. budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy ciągu pieszego) pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Reasumując, w ramach projektu przewidziano dwa zadania: 1) Budowa nowych nawierzchni chodników, 2) Budowa nowej nawierzchni ścieżki rowerowej.

Realizacja projektu przypada na lata 2020- 2021.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez podniesienie jakości, bezpieczeństwa użytkowników, co korzystnie wpływa na rozwój potencjału społeczno- gospodarczego Gminy Knurów, a tym samym również Metropolii.

Projekt realizowany był ze wsparciem Programu na Rzecz Ograniczania Niskiej Emisji Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu:

288 586,15 zł

Dofinansowanie

288 586,15 zł

Wkład własny Gminy Knurów:

0,00 zł

Dokumentacja zdjęciowa budowy i modernizacji Al. Lipowej

do góry