• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Projekty Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii/Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap (..)

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Informacja o projekcie:

Projekt modernizacji oświetlenia w Gminie Knurów będzie obejmował 3 zadania tj.:

  1. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Wieczorka - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Wieczorka na odcinku od skrzyżowania z ul. Lignozy do ogródków działkowych
  2. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
  3. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi

Realizacja projektu przypadła na rok 2020.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu zmniejszenia emisyjności w gminie, poprawę jakości środowiska naturalnego gminy, co korzystnie wpływa na rozwój potencjału Gminy Knurów, a tym samym również Metropolii.

Projekt realizowany był ze wsparciem Programu na Rzecz Ograniczania Niskiej Emisji Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu:

719 187,63 zł

Dofinansowanie

493 464,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:

225 723,63 zł

Dokumentacja zdjęciowa modernizacji oświetlenia

do góry