• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Projekty Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii/Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w (..)

Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Informacja o projekcie

Projekt zakładał zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dworcowej w Knurowie. Prace przebiegały wieloetapowo.

Etap I Roboty przygotowawcze, w ramach których zaplanowano organizację ruchu na czas budowy, roboty przygotowawcze - w tym instalacje energetyczne i oświetlenia ulicznego, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz uporządkowanie terenu i tymczasowe utwardzenie nawierzchni placu.

Etap II Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, tj. przesadzanie oraz wycinka zieleni, nasadzenia zastępcze, fundament pod rzeźbę, skarpa terenowa z murem oporowym, trawniki, mury oporowe nawierzchni, obudowa fundamentu z płyt granitowych, podbudowa i nawierzchnia z płyt granitowych, obudowa muru oporowego z płyt ze stali typu CORTEN, zagospodarowanie terenu - instalacje energetyczne i oświetlenia ulicznego, kanalizacja deszczowa ( w tym odprowadzenie wód opadowych), prace związane z przyłączem wodociągowym (w tym instalacja zraszania).

Etap III Roboty końcowe, odtworzeniowe i uzupełniające, tj. odtworzenie nawierzchni istniejących z kostki betonowej, iluminacja rzeźby i montaż tablicy multimedialnej (kiosku/ totemu multimedialnego).

Realizacja projektu przypadła na rok 2020.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez podniesienie jakości, bezpieczeństwa użytkowników, co korzystnie wpływa na rozwój potencjału społeczno- gospodarczego Gminy Knurów, a tym samym również Metropolii.

Projekt realizowany był ze wsparciem Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu:

996 856,57 zł

Dofinansowanie

333 278,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:

663 578,57 zł

Dokumentacja zdjęciowa zagospodarowania terenu

do góry