• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Bezpieczne przejście przez tory połączyło drogę (..)

Bezpieczne przejście przez tory połączyło drogę rowerową w rejonie ul.Rakoniewskiego

7 Grudnia 2020

W ramach unijnego projektu budowy Centrum Przesiadkowego FOCH przy ul.Szpitalnej powstaje infrastruktura rowerowa, mająca na celu połączenie Centrum ze ścieżkami rowerowymi, zlokalizowanymi w różnych częściach miasta.

Główny nacisk położony został na uzupełnienie sieci rowerowej w rejonie ul. Szpitalnej i Rakoniewskiego tak, by rowerzyści mogli w bezpieczny i wygodny sposób dotrzeć do centrum miasta od strony osiedla Wojska Polskiego I i II oraz Krywałdu. Dodatkowym efektem realizacji inwestycji jest połączenie miejskich ścieżek rowerowych z gliwickim odcinkiem biegnącym z kierunku Bojkowa oraz z powiatową trasą rowerową nr.372.

Szczególnie ważny dla całego przedsięwzięcia był fragment drogi rowerowej projektowanej w rejonie przedłużenia ulicy Rakoniewskiego - wzdłuż terenów KSSE . Droga poprowadzona została na odcinku od ronda Cztery pory roku do zadaszonego miejsca parkingowego dla rowerów przy wejściu głównym prowadzącym na cmentarz komunalny przy ul. Rakoniewskiego.

Powstała w ubiegłym roku droga rowerowa o długości ok. 976 m  wymagała jednak budowy bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe linii nr 305 relacji Nieborowice - KNS KWK Knurów. Tory te od lat wykorzystywane są przez kopalnię piasku Kotlarnia S.A.

Dzięki zawartemu z właścicielem torów porozumieniu, Gmina Knurów mogła zlecić w listopadzie br. wykonanie ostatniego brakującego elementu infrastruktury rowerowej w postaci wspomnianego wyżej przejscia. Składa się ono z kładki między torami oraz systemu barierek uniemożliwiających niekontrolowany wjazd na tory przez uzytkowników jednośladów.

Tym samym zniknęła ostatnia bariera rozdzielająca drogę, a dwa odrębne dotąd odcinki połączone zostały w jedną linię prowadzącą od ronda Cztery pory roku do cmentarza przy ul.Rakoniewskiego.

Zdjęcie przedstawia wykonane przejście pieszo-rowerowe przez tory kolejowe w rej.ulicy Rakoniewskiego

do góry