• język migowy
  • BIP
  • EU

Bezpieczniej w Krywałdzie

19 Października 2022

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru technicznego sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Michalskiego, w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krywałdzie.

Nowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu, gdzie porusza się sporo dzieci, a także jest nasilony ruch samochodów.
Sygnalizacja świetlna została zamontowana w ramach programu „Inicjatywa Samorządowa”, którą podjął Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wspólnie z Gminą Knurów.

Koszt to blisko 170 tys. zł.

Warto dodać, że po dzisiejszym odbiorze nowej inwestycji, światła będą przez tydzień migać na pomarańczowo, by w przyszłym tygodniu, w czwartek, mogły w pełni kierować ruchem - wynika to z odpowiednich przepisów dotyczących tego typu instalacji.

sygnalizacja świetlna na ulicy Michalskiego

Podobne wiadomości:

do góry