• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

18 Października 2022

W najbliższą środę 19 października bieżącego roku w Ratuszu Miejskim przy ulicy Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2022 roku sesja Rady Miasta Knurów. Będzie ona miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Zgodnie z porządkiem obrad, radni obradować będą nad projektami 6 uchwał, w tym 4 dotyczących bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

W ramach pozostałych 2 uchwał radni zajmą się projektem zmiany nazewnictwa dotychczasowego przystanku przy ul. Szpitalnej na Centrum Przesiadkowe Szpitalna. Zmiana ta jest efektem przekształcenia tego miejsca w nowoczesne centrum komunikacyjne zrealizowane w wyniku pozyskania przez Gminę Knurów dotacji unijnej. Dodatkowo, w wykazie przystanków autobusowych pojawią się nowe lokalizacje w rejonie Starego Knurowa oraz ul. Rakoniewskiego i 26 Stycznia, związane z uruchomieniem nowej linii autobusowej.

Wśród przygotowanych projektów znajduje się również uchwała dotycząca zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, w rejonie ulic: Szpitalna, Wilsona, 1 Maja oraz północnej granicy miasta.

Początek sesji o godzinie 11:00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry