• język migowy
 • BIP
 • EU

Budżet na 2022 rok przyjęty

15 Grudnia 2021

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Knurów, radni stosunkiem głosów 16 "za" i 5 "przeciw" przyjęli budżet na 2022 rok.

W porównaniu do roku bieżącego, zwiększono wysokość planowanych dochodów ogółem o ponad 5 milionów złotych, do poziomu 191.075.624,75 zł. Większe będą także wydatki, które sięgną 219.673.692,00 zł. Będzie to więc wzrost o 4 miliony złotych w stosunku do tegorocznego budżetu, a deficyt między dochodami a wydatkami pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Podczas konstruowania budżetu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał Prezydent Miasta Adam Rams tuż przed przyjęciem uchwały, wydatki majatkowe wyniosą 59.772.161,00 zł, co stanowi ponad 27,21 % planu wydatków ogółem. Niewiele gmin miejskich w dobie epidemii Covid-19 i jej skutków może pochwalić się takim współczynnikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż Gmina Knurów na powyższe inwestycje nie zaciąga kredytów, finansuje to z własnych środków oraz z dotacji, w tym ze środków europejskich.

Wśród najważniejszych zadań na 2022 rok należy wymienić:

 • Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie - 3.000.000,00 zł
 • Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie - 4.168.729,00 zł
 • Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową - 1.465.000,00 zł
 • Szkoła bez barier - przebudowa ZSP nr 2 w Szczygłowicach wraz z adaptacją placu szkolnego - 9.060.211,00 zł, oraz modernizacja boiska, bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP nr 2 - 2.104.349,00 zł,
 • Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP 9 - 1.600.000,00 zł
 • Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I, Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie - 10.624.000,00 zł
 • Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych - 1.924.707,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej - 1.100.000,00 zł
 • Budowa skateparku w Knurowie - 1.361.000,00 zł
 • Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club - 4 179 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w rejonie ul. Ułanów - 488 000,00 zł,
 • Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach - 757 000,00 zł

Oprócz inwestycji, część środków budżetowych miasta przeznaczona jest na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

Najwyższe kwotowo wydatki budżetu przeznaczone będą na:

 • rodzinę 29.071.712,00 zł, co stanowi 13,23% całego budżetu,
 • oświatę i wychowanie 63.958.529,00 zł, co stanowi 29,12% całego budżetu,
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 34.846.916,00 zł, co stanowi 15,86% całego budżetu,
 • transport i łączność 13.616.229,00 zł, co stanowi 6,20% całego budżetu.


Pełna treść budżetu miasta na 2022 rok dostępna jest tutaj

Podobne wiadomości:

do góry