• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

14 Grudnia 2021

W najbliższą środę 15 grudnia br. radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, a transmisję z obrad można będzie oglądać na portalu eSesja.

Radni procedować będą nad 22 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej - dotyczącej budżetu miasta na 2022 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, czy też ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa. Zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się m.in. projektami uchwał w sprawie  zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów oraz szczegółowych zasad odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czy też w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów 

Jak co roku, radni rozpatrzą także uchwały w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatów niewygasających oraz uchwały zatwierdzające roczny harmonogram pracy Rady oraz roczny plan pracy komisji stałych.

Następnie odbędzie się debata nad propozycją budżetu miasta na przyszły rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj

Podobne wiadomości:

do góry