• język migowy
  • BIP
  • EU

Co dalej z koleją w Knurowie?

11 Września 2014

Z informacji, jakie docierają ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe wynika, iż spółka przymierza się do remontu nieużywanego od 2008 roku odcinka Knurów- Leszczyny na trasie Gliwice-Rybnik. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac.

Przypomnijmy, że odcinek ten po zapadnięciu się szybu wentylacyjnego KWK Szczygłowice w 2008 roku został całkowicie wyłączony z użytku. Wcześniej, bo już w roku 2000 zlikwidowano połączenia pasażerskie z uwagi na nierentowność linii.

Aktualnie, po wyremontowaniu przez Kompanię Węglową mostu na rzece Bierawka ( w ramach naprawy szkód górniczych), zaistniały przesłanki do udrożnienia przejazdu do stacji w Szczygłowicach. Mowa jest o jednym torze wraz z wymianą nawierzchni, rozjazdów, przebudową sieci trakcyjnej i pracami na obiektach inżynieryjnych. PKP zarezerwowały na ten cel przeszło 30 milionów złotych.

Pojawienie się szans na przywrócenie do ruchu linii kolejowej w Knurowie zbiegło się w czasie z dyskusją nad ostateczną alokacją środków unijnych na projekty transportowe w naszym województwie. Część środowisk związanych z branżą kolejnictwa, które reprezentuje Centrum Zrównoważonego Transportu w Warszawie, apeluje do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla województwa śląskiego na planowane inwestycje infrastrukturalne w tym sektorze, równocześnie rekomendując do objęcia wsparciem szeregu projektów modernizacji bądź też rewitalizacji odcinków lokalnej sieci połączeń.

Z prośbą o poparcie stanowiska Centrum zwróciło się do samorządów woj. śląskiego, których temat dotyczy, w tym również do Knurowa. Nasza Gmina w piśmie z 8 września br. poparła wniosek CZT o wpisanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu modernizacji linii 149 na odcinku Czerwionka-Leszczyny - Knurów- Zabrze Makoszowy wraz z adaptacją dla ruchu pasażerskiego trasy Gliwice- Rybnik przez Knurów.

Oczywiście, ostatnie słowo należy do Marszałka Województwa Śląskiego, który organizuje i zarządza lokalnym ruchem pasażerskim poprzez spółkę Koleje Śląskie. Ewentualna decyzja musiałaby zostać poprzedzona analizą opłacalności przedsięwzięcia i symulacją kosztów, tak więc droga do przywrócenia połączeń kolejowych naszego miasta z innymi miejscowościami jest jeszcze daleka.       

udostępnij
do góry