• język migowy
  • BIP
  • EU

Remonty w oświacie na finiszu

15 Września 2014

Okres wakacyjny to zawsze czas wytężonej pracy dla firm budowlanych, które wykorzystując nieobecność dzieci w szkole, wykonują niezbędne prace remontowo-budowlane. Sukcesywnie co roku Gmina Knurów inwestuje w rozbudowę, modernizację oraz doposażanie placówek oświatowych. W samym tylko Programie ,,Radosna szkoła"  na sale zabaw, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych miasto pozyskało w ostatnich latach 66 tysięcy złotych, a na utworzenie przy wszystkich siedmiu szkołach podstawowych bezpiecznych placów zabaw - blisko 700 tysięcy zł dofinansowania.

Poza budową placów zabaw, w latach 2010 – 2014 miasto zrealizowało także ponad 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 9 milionów złotych, z czego pozyskamo ze środków zewnętrznych kwotę 2,5 miliona złotych, w tym m. in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Zaowocowało to m.in. zdobyciem w 2013 roku tytułu „SAMORZĄDOWEGO LIDERA EDUKACJI” w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów.

Ponieważ tytuł zobowiązuje, również i w tym roku Gmina przenaczyła pokaźne środki na kolejne prace modernizacyjne. Wykonano m.in. renowację parkietu w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3, wymianę podłóg w salach zajęć oraz modernizację kuchni wraz z przyległą infrastrukturą w Miejskim Przedszkolu nr 12, kontynuowano modernizację budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,  wymieniono części ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 2.

Aktualnie trwają jeszcze prace związane z dokończeniem kompleksowej termomodernizacji budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 (obecnie Zespołu Szkół nr 1). Wymieniono już stolarkę okienną i drzwiową oraz ocieplono budynek szkoły i auli, a do wykonania pozostały jedynie ostatnie obróbki blacharskie, uszczelnianie dachu oraz prace wykończeniowe na elewacji budynku wokół zamontowanych drzwi i okien.

Do tej chwili, inwestycje prowadzone w tym roku w placówkach oświatowych kosztowały 2,5 miliona złotych, z czego ponad 900 tysięcy pochodziło z dotacji WFOŚiGW.

 

 Budynek Miejskiego Gimnazjum nr 3 już z nową elewacją

 


   


 

udostępnij
do góry