• język migowy
  • BIP
  • EU

Dni Knurowa za nami

18 Czerwca 2019

Tradycyjnie już, jak co roku, Dni Knurowa inauguruje uroczysta Gala w Domu Kultury w Szczygłowicach, podczas której wręczane są najważniejsze miejskie wyróżnienia na czele z Laurami Knurowa. W tym roku, to zaszczytne wyróżnienie otrzymała w kategorii osób fizycznych Pani Teresa Bochenek – wieloletnia dyrektorka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Miarki, a w kategorii podmiotów i instytucji PTTK Koło TRION.

W imieniu Koła TRION statuetkę odebrał Pan Adam Wala – prezes stowarzyszenia, który dodatkowo podczas piątkowej Gali został także odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym mu przez Prezydenta RP za działalność społeczną. W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia wręczył obecny na uroczystości Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Oprócz odznaczenia państwowego oraz Laurów Knurowa, na scenie wyróżnieni zostali również Nagrodą Prezydenta Miasta szczególnie uzdolnieni uczniowie z terenu Knurowa, laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Gratulacje i podziękowania nie tylko uczniom, ale także rodzicom oraz nauczycielom prowadzącym złożyli Prezydent Knurowa Adam Rams i Przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa.

Tegoroczna Gala z okazji Dni Knurowa wpisała się w historię miasta z jeszcze jednego powodu. W obecności zaproszonych przedstawicieli instytucji publicznych, służb mundurowych parlamentarzystów, organizacji społecznych, zakładów pracy, delegacji miast partnerskich oraz innych gości przyjęte zostały uroczyście insygnia heraldyczne symbolizujące władzę miejską: sztandar, łańcuchy Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz pieczęć. Nad ceremonią przyjęcia powyższych symboli czuwało grono eksperckie w dziedzinie heraldyki – autorzy nowych symboli miejskich. Uroczystość uświetnił występ artystyczny orkiestry KWK Knurów, który zakończył wydarzenie.

 

Laureaci Lauru Knurowa
foto: Przegląd Lokalny

Moment przyjęcia sztandaru miasta
foto: Przegląd Lokalny

Wojewoda Śląski wręcza odznaczenie państwowe
foto: Przegląd Lokalny

Wyróżnieni stypendyści wraz z rodzicami i nauczycielami
foto: Przegląd Lokalny

do góry