• język migowy
  • BIP
  • EU

Duża Rodzina

17 Czerwca 2014

Do tej pory blisko 200 gmin w Polsce, w tym Knurów, wprowadziło na swoim terenie system ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych w postaci specjalnych kart. Od 16 czerwca działania te wspiera komplementarny program rządowy o zasięgu ogólnopolskim ,,Duża Rodzina".

Zgodnie z założeniami, program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, a także "umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach". W ramach programu została wprowadzona ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód. Z Karty będą mogli też korzystać rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz ich podopieczni.

Karta - zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem - będzie wydawana bezpłatnie przez urzędy gmin i miast na wniosek zainteresowanych osób zgodnie z właściwością miejscową co oznacza, że  wniosek należy złożyć w miejscowości, w której zamieszkuje osoba uprawniona do uzyskania Karty. W naszym mieście instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków oraz wydawanie kart jest Urząd Miasta Knurów. Analogicznie jak w przypadku miejskiego programu ,,Rodzina 3+ w Knrowie", wnioski można składać bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -pok. 112 (I piętro budynku przy ul. dr. F.Ogana 5. 

Jak ocenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pierwsze karty powinny być wydawane w miesiącu lipcu. Do tego czasu sukcesywnie powinna też powiększać się lista firm i instytucji, które włączyły się do programu i będą oferować zniżki rodzinom wielodzietnym. Samą listę jak i inne szczegóły dotyczące programu  można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.

Poniżej publikujemy wzór wniosku do pobrania, listę pytań i odpowiedzi nt. Karty Dużej Rodziny oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:

 

wzór wniosku do pobrania
lista pytań i odpowiedzi
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r.  

 

 

 

 

 

        

 

do góry