• język migowy
  • BIP
  • EU

Dyrektorskie nominacje

17 Lipca 2014

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów, Miejską Szkołą Podstawową nr 4  przez  kolejne pięć lat kierować będzie Jadwiga Salwa, a knurowską ,,szóstką” (MSP nr 6 przy ul. Batorego ) Eugeniusz Szybiak. Zmiana nastąpiła natomiast na stanowisku dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Kilińskiego, gdzie Marię Kamińską-Mosio zastąpiła Iwona Stańczyk.

Odrębna sytuacja wystąpiła w przypadku nominacji na dyrektora Zespołu Szkół nr 1. Konkurs wygrała Marzena Rudzewicz – dotychczasowa dyrektorka MSP nr 9. Kierować ona będzie nową placówką, powstałą w wyniku połączenia Miejskiego Gimnazjum nr 3 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 przy Alei Lipowej.

Oficjalnie Zespół Szkół nr 1 rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września.br., jednakże już teraz należało dokonać niezbędnych rozstrzygnięć personalnych, aby nowy dyrektor miał czas na wdrożenie odpowiednich działań, związanych z integracją administracji obu szkół.

Przypomnijmy, że pomysłowi utworzenia zespolonej administracji, w miejsce dotychczas odrębnych szkół, które nota bene dzielą wspólnie ten sam budynek, przychylne były zarówno rady pedagogiczne jak i związki zawodowe. Sprzeciw wyraził jednak Śląski Kurator Oświaty, który w marcu zeszłego roku zaopiniował negatywnie planowane połączenie. Ponieważ Gmina nie zgodziła się z argumentacją kuratora i podtrzymała swoją wolę utworzenia nowej placówki, sprawa ostatecznie trafiła do sądu. W wyniku wniesionego odwołania, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił  decyzję kuratora. Dzięki temu podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Knurów wystąpiły wreszcie formalne przesłanki aby, choć z rocznym opóźnieniem, to jednak przyjąć uchwalę o utworzeniu Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie.

 

   Nominowana czwórka dyrektorów; E.Szybiak (drugi z lewej) oraz kolejno: I.Stańczyk, M.Rudzewicz, J.Salwa. W środku Prezydent Miasta Adam Rams

(fot. Redakcja Tygodnika ,, Przegląd Lokalny")

 

udostępnij
do góry