• język migowy
  • BIP
  • EU

Dziś Dzień Edukacji Narodowej

14 Października 2017

Dziś obchodzimy doroczny Dzień Edukacji Narodowej, będący momentem, w którym mamy okazję docenić wysiłek i trud grona nauczycielskiego wniesiony w edukację.
Uroczystość z tej okazji w Knurowie odbyła się w minioną środę, której organizatorem było Miejskie Centrum Edukacji.
Pani Anna Misura, dyrektor MCE, otwierając spotkanie witała takich gości jak Jarosława Wieczorka – Wojewodę Śląskiego, Adama Ostaleckiego – Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciecha Zająca – Zastępcę Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, Tomasza Rzepę – Przewodniczącego Rady Miasta Knurów, Barbarę Gawlińską-Twardawę – Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, Iwonę Krzysztofik–Nachman – Przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie, Henrykę Adamus – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Knurowie, Księdza Proboszcza Krzysztofa Tabath – Proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, Krzysztofa Grzelaka – Skarbnika Miasta Knurów, gospodarzy uroczystości Prezydenta Knurowa Adama Ramsa wraz ze swoim zastępcą Piotrem Surówką, a także byłych i obecnych pracowników oświaty,

Pani Misura dziękowała również zebranym nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życząc wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych.

Pracownicy oświaty podczas uroczystości zostali wyróżnieni pucharami, dyplomami, a także otrzymali artystyczny prezent od uczniów, w postaci występu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 imienia Janusza Korczaka w Knurowie.

 

NAGRODY otrzymali:

Nagroda dla Miejskiego Gimnazjum nr 3
za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym

 

Nagroda dla Miejskiego Gimnazjum nr 4
za progresję wyników dydaktycznych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Wyróżnienie dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Wyróżnienie dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Wyróżnienie dla Miejskiego Gimnazjum nr 3
za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Wyróżnienie dla Technikum nr 1w Zespole Szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego
za zajęcie 20 miejsca w Polsce i 5 miejsca na Śląsku w rankingu wyników egzaminów zawodowych oraz zdobycie tytułu „Złotej Szkoły”.

Medal Komisji Edukacji Narodowejza szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał Pan Dariusz Dzindzio – do niedawna dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 a obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4

Nagrody Prezydenta Miasta trafiły w ręce 16 pracowników knurowskiej oświaty, natomiast listy gratulacyjne przeznaczone dla emerytów i rencistów otrzymało 30 osób.

Uroczystość zakończyła się występami wokalno-taneczno-recytatorskimi przedszkolaków pod kierunkiem pani Anety Rusin oraz pani Agnieszki Trębickiej.

 

 Dzień Edukacji Narodowej 2017 w Knurowie

 

 

do góry