• język migowy
  • BIP
  • EU

Ekologicznie i oszczędnie

12 Października 2017

Sukcesywna modernizacja układu drogowego jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych w Gminie Knurów. W ślad za poprawą jakości i funkcjonalności ulic oraz ciągów pieszych idą działania zmierzające do podniesienia efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej.

Planom tym sprzyja obecne rozdanie unijne, które promuje projekty proekologiczne, wykorzystujące nowoczesne i energooszczędne technologie w życiu codziennym. Na jedno z takich zadań  miasto pozyskało fundusze unijne w wysokości ponad 700 tysięcy złotych z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podpisana w tym tygodniu ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  umowa o dofinansowanie  pozwoli na realizację zamierzeń, których pełen efekt poznamy w połowie 2018 roku. Zakres działań obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy 1-Maja, Szpitalnej oraz 26-go Stycznia. Energochłonne, nieefektywne i nieekologiczne oprawy sodowe zostaną wymienione na nowoczesne oprawy typu LED z możliwością redukcji natężenia w godzinach nocnych. Wymieniona zostanie także część betonowych słupów będących w złym stanie technicznym.

Ogółem, w ramach projektu na 211 modernizowanych bądź wymienionych słupach zamontowanych zostanie 280 nowych opraw  o mocy od 38 do 99 Wat. Z audytu energetycznego sporządzonego na zlecenie UM Knurów wynika, że realizacja inwestycji poprawi efektywność energetyczną miejskiej infrastruktury o blisko 40% oraz pozwoli na redukcję emisji CO2 o 57 ton rocznie. Wymiernym efektem ekonomicznym będzie też obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Na razie, podczas pierwszego etapu robót, zmodernizowano oświetlenie na całym odcinku ulicy 1 Maja tj. od ronda im. Jana Pawła II po granicę adminstracyjną z Gliwicami. Łącznie wymieniono 51 słupów i zamontowano 125 opraw ledowych. W przyszłym roku prace kontynuowane będą przy ul. Szpitalnej i 26-go Stycznia.

 

 Efekt przebudowy ul. 1 Maja, Fot. Krzysztof Jojko

 

Ulica 1 Maja widziana z "lotu ptaka", Fot. Krzysztof Jojko

do góry