• język migowy
  • BIP
  • EU

Dziś sesja nadzwyczajna

9 Sierpnia 2017

Planowana w dniu dzisiejszym sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 6 uchwał, związanych głównie z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród nich, uwagę zwraca projekt dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, gdzie m.in. zwiększono dochody o kwotę ponad 567,5 tys. zł oraz jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o tą samą kwotę. Dodatkowo planuje się wprowadzić nowe zadania inwestycyjne związane z wykonaniem projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej czy przebudowę odcinków ulic Kościelnej i Stawowej.

Rada zajmie się także projektami uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania związane z pracami remontowo-budowlanymi w Miejskich Szkołach Podstawowych nr 4, 6 i 7.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

do góry