• język migowy
  • BIP
  • EU

Gala Sportu i Kultury

16 Marca 2016

Jak co roku, Gala Sportu i Kultury, jest okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli knurowskich środowisk twórczych i spotrowych. Samorząd naszego miasta przekaże nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i artystom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 29 tys. złotych.

Podczas Gali Sportu i Kultury, osiągnięcia każdego z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów przedstawione zostaną w formie krótkiej prezentacji.

Wśród tegorocznych laureatów w kategorii sportowca roku znajduje się 42 zawodników, którzy osiągnęli sukcesy m.in. w: kickboxingu, trójboju siłowym, bokie, szermierce, piłkce nożnej, pływaniu, psich zaprzęgach. Nagrody indywidualne pryznano również 4 trenerom. 

Wśród laureatów w dziedzinie kultury znajdują się zespoły: Bad Requ est, Marzenie I, Marzenie II, Slavica Musa. Indywidualne nagrody w dziedzinie kultury przyznano również Sylwii Lipce, Alicji Powieckiej, Julii Hemmerling oraz Krzysztofowi Gołuchowi.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury osób wyróżnionych wysuwają mieszkańcy bądź środowisko sportowe i kultury w terminie od 2 do 30 stycznia każdego roku. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje posiłkując się opinią m.in.Gminnej Rady Sportu (w odniesieniu do kandydatów w dziedzinie sportu). Ostateczną listę zatwierdza Prezydent Miasta Knurów.

 

Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2015 roku w zakresie twórczości artystycznej  
Wykaz nagród dla zawodników i trenerów, którzy osiągneli w 2015 roku wysokie wyniki sportowe

 

udostępnij
do góry