• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina Knurów Samorządowym Liderem Edukacji 2013

Gmina Knurów Samorządowym Liderem Edukacji 2013

3 Grudnia 2013
Logo Samorządowy Lider Edukacji 2013W ubiegłym tygodniu w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. W tym roku powyższy certyfikat przyznano m. in. Gminie Knurów. Dokument ten poświadcza otrzymanie pozytywnego wyniku postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do 52 gmin i powiatów, które – w opinii ekspertów - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.

Z informacji podanej na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wynika, że program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".

Komisja dokonująca certyfikacji samorządów bada m.in.:

  • jakość oferty edukacyjnej gmin,
  • efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy
  • skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne.

 

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” przebiega dwuetapowo.

  1.  Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności samorządów oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej.
  2. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia samorządów oraz przyznają poszczególnym gminom i powiatom biorącym udział w projekcie punkty rankingowe. Każdy samorząd ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Ich ocena odbywa się na podstawie: raportów samooceny przygotowanych przez samorządy, analizy dokumentacji (np. regulaminów stypendialnych, projektów europejskich), badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji. Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi Programu od 0 do 50 punktów rankingowych.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje się gminom i powiatom, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.

Prezydent Miasta Adam Rams i Z-ca Prezydenta Piotr Surówka odbierają certyfikat SLE 2013.

Prezydent Miasta Adam Rams i Z-ca Prezydenta Piotr Surówka odbierają certyfikat SLE 2013. (fot.FREiSW)

 

do góry