• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina Knurów dofinansuje organizacje pozarządowe.

Gmina Knurów dofinansuje organizacje pozarządowe.

24 Czerwca 2013

Miasto ogłosiło kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych. Tym razem do wydania jest 9,5 tys. złotych, które pochodzą z oszczędności uzyskanych w poprzednich konkursach, organizowanych przez Gminę w bieżącym roku. Szczegółowe zadania, które można zgłaszać do dofinansowania określone zostały w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2013 (Uchwała Nr XXV/389/2012 z dnia 21.11.2012r.) i obejmują:

  • organizację imprez o zasięgu ponadgminnym  ( w szczególności imprezy sportowe)
  • organizację działań związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 1 lipca 2013 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2013 r. Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 11 lipca 2013r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 15 lipca 2013 r. Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

do góry