• język migowy
  • BIP
  • EU

Gmina wspiera trzeci sektor

23 Kwietnia 2015

Gmina Knurów sukcesywnie, w każdym roku, stara się wspierać finansowo organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz kluby i stowarzyszenia, w realizacji zadań i zamierzeń adresowanych do społeczności lokalnej Knurowa.

W wyniku rozstrzygania kolejnych konkursów, pieniądze z miejskiej kasy trafiają do podmiotów z trzeciego sektora, wspierając realizację zadań z dziedziny sportu, kultury, profilaktyki zdrowotnej i społecznej, działań proekologicznych,czy też integracji osób niepełnosprawnych.

Wszystkie oferty, które wpływają do Urzędu Miasta, są przedmiotem analizy ze strony Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, a przede wszystkim pod kątem spójności z celami i założeniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na dany rok, rekomendują Prezydentowi Miasta listy podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Aktualnie trwa kontraktacja, czyli podpisywanie umów dotacyjnych, z organizacjami pozarządowymi, które w miesiącu marcu uczestniczyły w konkursach na wsparcie działań z zakresu polityki społecznej i sportu. Pełna lista podmiotów znajduje się tutaj.

Bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego są silne i świadome organizacje pozarządowe, w których działają ludzie społecznie zaangażowani, chcący zrobić coś dla swojej społeczności. Organizacje pozarządowe spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu naszego regionu, kraju - wypełniają miejsca, w których trudno działać samorządom, uaktywniają ludzi i środowiska.

Aktywność organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy, a także podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi. Organizacje pozarządowe stają się więc odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami samorządu w realizacji jego zadań, dotyczących różnych obszarów życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów.

 

 

udostępnij
do góry