• język migowy
  • BIP
  • EU

Laur Knurowa przyznany

22 Kwietnia 2015

Zapadły już rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji "Lauru Knurowa". Radni na ostatniej sesji zadecydowali, iż to zaszczytne wyróżnienie w kategorii osób fizycznych otrzyma Józef Kapłanek - doktor nauk technicznych, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a od lat 90-tych założyciel i długoletni prezes Banku Spóldzielczego w Knurowie.

"Laur Knurowa" przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.).

Kandydatów do tegorocznej nagrody „Laur Knurowa” można było zgłaszać w terminie do 31.03.2015 roku. Po weryfikacji formalnej, do II fazy dopuszczono 2 wnioski, gdzie były przedmiotem tajnego głosowania radnych podczas sesji w dniu 15 kwietnia br. O wynikach głosowania zgodnie z regulaminem przyznawania Laurów Knurowa decydował fakt otrzymania bezwzględnej liczby ( tj. 50% + 1) głosów spośród obecnych na sali radnych. Po podsumowaniu ilości oddanych głosów ,,za", to zaszczytne wyróżnienie przyznano Józefowi Kapłankowi stosunkiem głosów:

  • 13 głosów,,za" Józefem Kapłankiem
  • 4 głosy ,,za" Marcinem Broszem
  • 4 głosy nieważne

 

Wręczenie "Lauru Knurowa" nastąpi jak co roku podczas uroczystej akademii z okazji obchodów Dni Knurowa w czerwcu br.

Zobacz sylwetkę  tegorocznego laureata:

Józef Kapłanek

Pełna lista osób i instytucji dotychczas nagrodzonych Laurem Knurowa znajduje się tutaj

udostępnij
do góry