• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wytypuj najlepszych społeczników w naszym mieście

Wytypuj najlepszych społeczników w naszym mieście

17 Kwietnia 2015

Trwa VI edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady". Tak jak w latach poprzednich, celem konkursu będzie wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w w minionym roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu,  organizacje pozarządowe mogą same zgłosić własną kandydaturę oraz lidera będącego jej członkiem. Zgłoszenia konkursowe należy składać na specjalnym formularzu w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta Knurów przy ulicy dr F. Ogana 5 do dnia 30 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa, w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych. Komisja będzie brała pod uwagę takie aspekty jak innowacyjność rozwiązań, wielkość i zakres przeprowadzonych działań, skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie pozytywnego wizerunku Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań, materiały dokumentujące działania np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.05.2015r. natomiast uroczyste rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas ogólnomiejskej imprezy otwartej dla mieszkańców Knurowa, nie później niż do końca czerwca 2015 roku.

                   

regulamin konkursu            
wniosek konkursowy  

                   

do góry