• język migowy
  • BIP
  • EU

Wybory Prezydenta RP

15 Kwietnia 2015

W dniu 17.04.2015r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

W związku z powyższym należy pamiętać, aby kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Knurowie zgłosić Urzędowi Miasta Knurów najpóźniej w w/w terminie. Zgłoszenia można dokonać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, pok. 111, tel. (32) 339-22-57 w godzinach pracy Urzędu tj:

  • w  środę do godz. 17.30
  •  w czwartek w godzinach 7.30 – 15.30
  • w piątek w godzinach 7.30 – 13.30.

 

Przypomnijmy, że kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocnika tego komitetu), które zarejestrowały kandydata na Prezydenta RP. Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca prawo wybierania, która stale zamieszkuje na terenie Knurowa i jest ujęta  w stałym rejestrze wyborców.

Wykaz obwodów głosowania dla Gminy Knurów znajduje się tutaj.

 

 
do góry