• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Już ponad 1000 osób otrzymało kartę ,,Rodzina 3+ w (..)

Już ponad 1000 osób otrzymało kartę ,,Rodzina 3+ w Knurowie"

10 Lutego 2015

   

Przypomnijmy, że na podstawie Uchwały nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.12.2013r. (z późn.zm.) z dniem 2 stycznia ub. roku wprowadzono na terenie naszej gminy miejski program wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+ w Knurowie”.

Załącznikiem do przedmiotowej uchwały jest m.in. regulamin funkcjonowania programu, określający definicję rodziny wielodzietnej, zasady ubiegania się o wydanie karty ,,Rodzina 3 + w Knurowie” oraz kryteria decydujące o przyznaniu uprawnień do korzystania z ulg i bonifikat, a także regulamin współpracy z Partnerami Programu tj. podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, które oferują zniżki i bonifikaty na posiadane przez siebie towary lub usługi.

Początkowy etap realizacji wsparcia, przypadający na okres od m-ca lutego do marca ub.r. związany był z opracowaniem wewnętrznych procedur kompetencyjnych, wyłonieniem dostawcy (producenta) kart, a także realizacją pierwszych wniosków uprawnionych rodzin. Zgodnie z cyt. wyż uchwałą Rady Miasta, Prezydent Knurowa powołał także Radę Programową, jako ciało opiniodawcze i konsultacyjne, uprawnione do ewaluacji programu oraz formułowania wniosków i zaleceń. Radzie przewodniczy Zastępca Prezydenta P.Surówka, a w jej skład wchodzą dyrektorzy MOPS, MOSiR, Centrum Kultury oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta Knurów.

Kolejne miesiące związane były z pozyskiwaniem Partnerów do programu oraz przeprowadzeniem działań informacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy o programie oraz korzyściach, jakie rodzinom wielodzietnym daje przystąpienie do programu i uzyskanie karty. 

Do końca stycznia br. ,a więc po roku od chwili uruchomienia programu, pozyskano 27 Partnerów prywatnych, w tym sklepy obuwnicze, sportowe, z artykułami dziecięcymi, firmy oferujące usługi internetowe i telekomunikacyjne, szkoły językowe, tańca,  szkółki pływackie, zakład fotograficzny, gabinet stomatologiczny, lokale gastronomiczne, kosmetyczne i fryzjerskie, a także niepubliczne przedszkole. W ramach systemu ulg i bonifikat dla rodzin wielodzietnych występuje też oferta 7 gminnych placówek, działających w ramach MOSiR Knurów oraz Centrum Kultury w Knurowie. Są to obie pływalnie kryte, sezonowe lodowisko, siłownia w hali w Szczygłowicach, jak również kino Scena KULTURA, Dom Kultury oraz Sztukateria, w ramach których można zapisać się do różnorakich kółek zainteresowań lub skorzystać z oferty przedstawień i występów artystycznych i kabaretowych.

Sukcesywnie, do programu przystępują kolejne rodziny. Do chwili obecnej ponad 210 z nich otrzymało już karty, w tym rodzina z 1000-czną kartą. Z tej okazji, w miniony piątek odbyła się symboliczna uroczystość, podczas której Zastępca Prezydenta Piotr Surówka wręczył nie tylko karty wszystkim członkom rodziny, ale także drobne upominki.

Więcej na temat programu i oferty Parnerów znajdziesz tutaj.


Kartę z numerem 1000 otrzymała 12-letnia Paulina

 

Z zaproszoną rodziną spotkał się Z-ca Prezydenta P.Surówka

 

do góry