• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży

Miasto przekaże dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży

16 Lutego 2015

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w obszarze sportu, turystyki i rekreacji, dziesięć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2015.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 31/BWP/15 z dnia 11.02.2015r. wybrano następujące projekty związane z prowadzeniem szkoleń dla dzieci i młodzieży:

                 

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa dyscypliny sportowej

Kwota dotacji (zł)

1.

Klub Karate Knurów
ul. Jed. Narodowej 2E/3

Karate Kyokushin

5.500

2.

Klub Biegacza „Sokół” Knurów
ul. Wieczorka 1

Rekreacja biegowa

6.000

3.

Knurowskie Towarzystwo Koszykówki
 Knurów ul. Jed. Narodowej 5

Koszykówka

7.000

4.

Akademia Piłki Nożnej Knurów
ul. B. Prusa 13

Piłka nożna

40.000

5.

TKKF Ognisko „Szczygłowice” Knurów ul. Górnicza 2

Piłka siatkowa i nauka pływania

46.000

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jed. Narodowej 5

Sporty siłowe

21.000


7. Bokserski Klub Sportowy „Concordia”
Knurów ul. Górnicza 2

Pięściarstwo

23.000


8.

S.S. Fight Club  Knurów
ul. Szarych Szeregów 2d/6

Kickboxing

12.000

9. K.S. Spartan Knurów
ul.Wilsona 16c/10

Kickboxing

16.500

10. Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO Czuchów ul. Gliwicka 2 Piłka ręczna 3.000

 

 Równocześnie przypominamy, że trwa Konkurs nr 2 na realizację zadań w sferze PROMOCJI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PROMOCJI ZDROWIA, EDUKACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI HOBBYSTYCZNEJ, KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, POMOCY DLA NAJUBOŻSZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH.

Organizacje pozarządowe do 24 lutego br. mogą składać wnioski o dotację. Sczegółowe informacje odnośnie zasad przyjmowania wniosków, a przede wszystkim kategorii działań dopuszczonych do konkursu znajdują się w Ogłoszeniu konkursowym.

 

formularz ofertowy

 

 

 

do góry