• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Karta PSZOK obowiązkowa od 1 maja

Karta PSZOK obowiązkowa od 1 maja

20 Kwietnia 2023

Przypominamy, że od dnia 1 maja 2023 r. odpady w PSZOK będą przyjmowane tylko po okazaniu karty.

Kartę może otrzymać właściciel nieruchomości jednorodzinnej, a także właściciel lokalu w zabudowie wielorodzinnej - po przedstawieniu zaświadczenia od zarządcy nieruchomości potwierdzającego zamieszkiwanie w danym lokalu i objęciu lokalu opłatą. Indywidualna karta będzie przypisana do danej nieruchomości (w przypadku domów jednorodzinnych) lub mieszkania (w zabudowie wielorodzinnej). Jedną kartę właściciel nieruchomości otrzyma bezpłatnie po wcześniejszym złożeniu wniosku w UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 pok. 025.

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydawanie i korzystanie z karty odbywa się według zasad określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty PSZOK.  Uzyskanie kolejnej karty (po uszkodzeniu lub utracie dotychczasowej) dla danej nieruchomości podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Wniosek o wydanie karty oraz Regulamin wydawania i korzystania z karty PSZOK są dostępne na stronie internetowej BIP UM Knurów oraz w UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 pok. 025 (niski parter Referat ds. Odpadów Komunalnych), tel. 32 339-22-14 (45), gdzie można uzyskać więcej informacji.

Podobne wiadomości:

do góry