• język migowy
  • BIP
  • EU

Przyznano Laur Knurowa 2023

19 Kwietnia 2023

Stowarzyszenie Fight Club Knurów w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz Pani Dorota Gumienny w kategorii osób indywidualnych, zostali tegorocznymi laureatami najważniejszego miejskiego wyróżnienia, jakim jest Laur Knurowa.
Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów podczas dzisiejszej sesji.

„Laury Knurowa” wręczane są podczas uroczystej Gali z okazji Dni Knurowa, zaplanowanej w tym roku na dzień 23 czerwca 2023 roku.

Dorota GumiennyPani Dorota Gumienny

...pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie nieprzerwanie od 2006 r. (czwarta kadencja). Kierowana przez Nią szkoła stanowi ważną instytucję w przestrzeni miasta Knurowa i Powiatu Gliwickiego, aktywnie współpracującą w wielu obszarach życia lokalnej społeczności, cieszącą się popularnością i prestiżem.

Jako dyrektor szkół średnich wchodzących w skład popularnego Paderka: I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 - p. Dorota Gumienny konsekwentnie buduje ich silną pozycję edukacyjną. Młodzież miasta Knurowa i Powiatu Gliwickiego zdaje tu powszechnie maturę, otwierającą drogę do kształcenia akademickiego, a także w ogromnej liczbie podejmuje pracę zawodową.

I Liceum Ogólnokształcące kultywuje tradycje szkoły założonej w 1954 r. Stale unowocześnia swoją ofertę, jest notowana w rankingu ogólnopolskim od 2019 r., uzyskując Brązową Tarczę.

Dyrektor Dorota Gumienny od podstaw stworzyła założone w 2006 r. Technikum nr 1, które cieszy się świetną opinią i dużym zainteresowaniem kandydatów, kształcąc młodzież w niezwykle potrzebnych, nowoczesnych zawodach: technik informatyk, logistyk, ekonomista, rachunkowości, obsługi/organizacji turystyki. Technikum nr 1 szczyci się wysokim poziomem edukacyjnym
i od 2013 r. zajmuje ugruntowaną pozycję w rankingu Perspektyw zdobywając Złotą (2017), Srebrne i Brązowe Tarcze.

Zdawalność zewnętrznych egzaminów maturalnych i zawodowych w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie osiąga stały poziom powyżej 95%. Uczniowie corocznie osiągają sukcesy na szczeblu centralnym różnych olimpiad przedmiotowych i zawodowych (łącznie 17 finalistów i laureatów w latach 2006 -2022). Uczniowie szkoły prezentują swój dorobek na konferencjach naukowych również poza granicami kraju (Rumunia 2016, Malezja 2019). Wysokie osiągnięcia szkolnych sportowców odnotowywane są m.in. w finale lekkoatletycznym Licealiady Młodzieży Szkolnej woj. Śląskiego (sześciokrotnie w latach 2016 - 2022).

Dyrektor Gumienny dba o warunki edukacji młodzieży. Jako sprawny menadżer zrealizowała budowę nowego zaplecza sportowego szkoły (hala sportowa, siłownia i sala fitness w 2012 r., obiekty lekkoatletyczne i boisko do piłki nożnej w 2018 r.), remont i termomodernizację budynku szkoły przy ul. Szpitalnej 25 (2012), przeprowadziła wiele remontów i adaptacji pomieszczeń szkolnych oraz stworzyła świetnie wyposażony ośrodek egzaminacyjny dla zawodów nauczanych w technikum, sfinansowany ze środków europejskich (2017). Ze środków unijnych zrealizowano wiele projektów edukacyjnych, wspierających rozwój młodzieży i wzbogacających wyposażenie pracowni dydaktycznych. Ponadto w siedmiu edycjach programu Erasmus Plus (2015-2023): łącznie ok. 250 uczniów zaliczy wakacyjne praktyki zawodowe w Hiszpanii. W ramach trzech zrealizowanych samodzielnie programów z zakresu mobilności kadry edukacyjnej (2015, 2017, 2022) łącznie ponad 40 nauczycieli odbyło doskonalenie zawodowe językowe i metodyczne w krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Malta, Irlandia, Włochy, Hiszpania).

Aktualnie szkoła we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach przygotowuje się do największej w swojej historii inwestycji: budowy nowego skrzydła z przeznaczeniem na działalność edukacyjną Technikum nr 1 przy macierzystym budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 1 Maja 21, co pozwoli scalić i uporządkować tryb pracy Zespołu Szkół rozproszonego między dwa odrębne budynki. Wartość inwestycji wyniesie ok. 15 mln złotych.

W szkole pod kierunkiem dyrektor Doroty Gumienny pracuje stabilna, silna, zróżnicowana, dobrze współpracująca kadra pedagogiczna. Skuteczne metody pracy z młodzieżą służą budowaniu dobrej, mądrej, aktywnej postawy wobec wyzwań dorosłości. Wspierany przez nauczycieli samorząd uczniowski organizuje uroczystości okolicznościowe, debaty tematyczne, działania ekologiczne i prozdrowotne, akcje pomocowe oraz coroczne koncerty charytatywne. Opiekun szkolnego wolontariatu został wyróżniony III miejscem w Polsce przez Ministra Edukacji Narodowej (2017). Szkoła współpracuje ze środowiskiem akademickim, tj. Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską. Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Na terenie szkoły w 2018 r. reaktywowano działalność harcerską. Przywrócono pamięć o wspaniałych sportowcach knurowskiego klubu sportowego Unia Krywałd, nadając w 2022 r. obiektom sportowym imię olimpijczyka Emila Kiszki. Nieprzerwanie od 55 lat w szkole działa unikalny Młodzieżowy Chór Mieszany Schola Cantorum, kształcący umiejętności muzyczne młodzieży.

Pani Gumienny swoje życie zawodowe poświęciła oświacie z powołania i przekonania. Jest dyplomowanym nauczycielem chemii zatrudnionym w knurowskiej szkole nieprzerwanie od 1991 r.; od 2004 r. wykonuje również obowiązki eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jest aktywnym egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, pracując jako autor zadań egzaminacyjnych, egzaminator oraz egzaminator drugiego sprawdzania corocznie od 2006 r.

Pani Dorota Gumienny została wyróżniona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Knurowscy radni obecni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Knurów, w tajnym głosowaniu, zadecydowali o przyznaniu „Lauru Knurowa” Fundacji Gram Kibicuję Pomagam z Knurowa (20 głosów na TAK, 1 głos wstrzymujący się).

logo Fight Club KnurówStowarzyszenie Fight Club Knurów

...swoją wielością i zakresem działań, budowaniem pozytywnego wizerunku gminy i wieloletnim zaspokajaniem potrzeb jej mieszkańców stanowi dobry przykład oraz przyczynia się do rozwoju sportu i rekreacji w mieście Knurów.

Stowarzyszenie powołane zostało do życia 28 lipca 2009 roku na Walnym Zebraniu Członków Założycieli. Od samego początku swojej działalności oprócz posługi sportowej Klub podjął misję ocieplania wizerunku sztuk i sportów walki. Na przełomie lat przez jego szeregi przewinęło się kilka tysięcy osób, w tym młodzieży i dzieci od lat 5. Był to pierwszy klub Kickboxingu w Knurowie, jednak w kolejnych latach powstały Sekcje Jiu Jitsu, Samoobrony i Crossfitu.

Początkowo w Klubie prowadzone były zajęcia z zakresu Kickboxingu. Jak się okazało w Knurowie istniała bardzo duża społeczna potrzeba zajęć tej dyscypliny sportu. Już na pierwsze treningi w klubie stawiało się co najmniej 70 osób w różnych grupach wiekowych. Ilość zainteresowanych wpłynęła na utworzenie 4 odrębnych sekcji, w tym grupy dzieci 6 - 10 lat, nastolatków 11 - 15 lat, pracujących i początkujących od 16 lat oraz grupy zawodniczej.

Nad podopiecznymi Stowarzyszenia Fight Club Knurów w zakresie Kickboxingu czuwa uznany trener Grzegorz Sobierajski oraz jego syn Askaniusz Sobierajski i wychowanek Przemysław Wilk. W trakcie swojej działalności wyszkolono blisko 100 zawodników Kickboxingu startujących na mniejszych i większych imprezach sportowych rangi krajowej oraz międzynarodowej. Ich podopieczni zdobywali tytuły Mistrzów Świata w Kickboxingu WTKA - Jakub Szczęsny i Dawid Majcherczak, WFMC - Patryk Herdzina, Łukasz Gulcz i Szymon Mątewski oraz tytuł półzawodowego Mistrza Świata WKF - Michał Zając. Ponadto niezliczone tytuły Mistrzostw Polski związków sportowych PZKB i MFR oraz federacji WKA, WKN, WKF, WFMC, PFKB, czy UFR. Co najmniej 600 zawodników promowano na wyższe stopnie uczniowskie w Kickboxingu, z czego 11 na stopień najwyższy. Co roku grono zawodników Kickboxingu jest nagradzanych przez Prezydenta Miasta Knurów za wybitne osiągnięcia sportowe.

W trakcie działania Klubu podjęto współpracę i współdziałania z wieloma jednostkami organizacyjnymi i instytucjami jak: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Miasta Knurów, Starostwo Powiatowe Gliwice, Urząd Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny, Urząd Gminy Pilchowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Knurów, Centrum Kultury Knurów, Miejskie Szkoły Knurów, Czerwionka, Przyszowice i inne. Klub między innymi współpracuje ze związkami sportowymi jak Polski Związek Kickboxingu, Polski Związek Nowoczesnych Sztuk Walki, czy Śląski Związek Ju Jitsu oraz wieloma federacjami sportowymi.

Stowarzyszenie Fight Club Knurów to tzw. klub wielosekcyjny. W jego strukturach prężnie rozwinęła się również Sekcja Jiu Jitsu aktualnie prowadzona przez wychowankę klubu, zawodniczkę i trenerkę Alicję Stypułkowską. Prowadzi ona kilka grup szkoleniowych, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn oraz zawodników. Na przełomie lat w sekcji tej wyszkolonych zostało co najmniej 20 zawodników aktywnie uczestniczących w rywalizacji sportowej. Co roku zawodnicy tych sekcji zdobywają medale rangi Mistrzostw i Pucharów Polski. Do największych jednak trofeów należą medale Alicji Stypułkowskiej z Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, w tym zdobyty w 2018 w Abu Dhabi tytuł Mistrzyni Świata. Po tym sukcesie co roku zawodniczka ta zdobywa medale Mistrzostw Europy. Do najwybitniejszych zawodników sekcji zalicza się również rodzeństwo Oliwii i Krzysztofa Sieprawskich. To również wychowankowie klubu. Od kilku lat są etatowymi Mistrzami Polski i zdobywcami medali imprez międzynarodowych. Zawodnicy ci stanowią dumę i wizytówkę naszego miasta. Każdego roku nagradzani są przez Prezydenta Miasta Knurów za wybitne wyniki sportowe.

W knurowskim Fight Clubie od 2012 roku prowadzona jest Sekcja Samoobrony dla kobiet i mężczyzn. Nowatorskie metody i wszechstronność trenera Wojciecha Satoła szybko wpłynęły na zebranie sympatyków tej inicjatywy. W niedługim czasie zapełniła się sala ćwiczących. Strzałem w dziesiątkę okazało się również utworzenie sekcji samoobrony dla dzieci o nazwie Samoobrona Kids. Projekt ten wykazał się takim zainteresowaniem, że praktycznie od razu sekcję tę trzeba było podzielić na dwie : sekcję dzieci młodszych od 5 - 9 lat i sekcję dzieci starszych 10 - 15 lat. Do chwili obecnej na treningi wymienionej sekcji uczęszczało co najmniej 100 osób, a zajęcia te na stałe wpisały się w grafik Fight Clubu.

Oprócz treningów i startów w zawodach Klub podjął się organizacji wielu imprez i inicjatyw sportowych. W 2012 i 2013 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Knurów zorganizowano kolejno: Otwarte Mistrzostwa Śląska Juniorów i Seniorów w Muay Thai „SILESIA OPEN CHAMPIONSHIP IN MUAY THAI” oraz Puchar Polski Universal Fighting Rules SILESIA CUP. Obie imprezy zakończyły się sukcesem. Z zaproszenia Klubu skorzystało kilkadziesiąt klubów z Polski i Czech, w tym blisko 250 zawodników. Organizacja Pucharu Polski UFR SILESIA CUP została zauważona przez Miasto Knurów, a Prezydent Adam Rams wyróżnił to wydarzenie wręczając podczas uroczystej Gali Sportu na ręce Prezesa Grzegorza Sobierajskiego statuetkę z podziękowaniami za organizację tak dużej imprezy.

Klub chcąc zarazić młodzież sportami walki praktycznie co roku zapraszał do miasta Knurów wielkich mistrzów i ikony Sportów i Sztuk Waki. Od 2010 roku gościliśmy w naszym mieście: Mistrza Świata Muay Thai Rafała Simonidesa - trzykrotnie, mistrza Mieszanych Sportów Walki Michała Kitę, Mistrza Świata K1 i Muay Thay Bartosza Batrę, czy amatorskiego Mistrza Świata w Kickboxingu i Uniwersal Fighting Rules Piotra Bąkowskiego. Dwukrotnie, w latach 2014 i 2015 Klub pomógł w organizacji Seminarium Combat 56 z udziałem jego twórcy mjr Arkadiusza Kupsa, w którym uczestniczyło łącznie 70 fascynatów tego niezwykle skutecznego systemu walki.

Korzystając z mundurowego doświadczenia instruktorów w okresie dwóch lat w 2013 i 2014 roku na zasadzie porozumienia z Urzędem Miasta Knurów w Fight Clubie szkolono funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W czasie tym cyklicznie raz w tygodniu przeprowadzane były zajęcia sportowe w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz obezwładniania, które z pewnością wpływały na poprawę profesjonalizmu realizacji zadań służbowych w kierunku bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego. Coroczne cykle szkoleniowe kończyły się testami zaliczeniowymi funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Knurowie.

Prezes Klubu Grzegorz Sobierajski bardzo szybko zauważył siłę pracy wychowawczej jaka prowadzona jest w Klubie. Praktycznie od początku w trakcie zajęć zaczęto kłaść na to mocny nacisk szczególnie na treningach młodzieży i dzieci. W 2016 roku stał się ambasadorem akcji „Łączy nas SPORT, nie narkotyki”. Nadawano patronat tych akcji na wszystkie ważne działania inicjowane przez klub tj. seminaria, pokazy, prelekcje. Ponadto Klub podjął aktywne działania w akcji „Kickboxing w walce z nałogami” z czym wiązały się liczne prelekcje i pogadanki z jego członkami.

W trakcie działalności Klubu dbano o jego wizerunek oraz o wizerunek naszego miasta. Angażowano się w różne akcje charytatywne, czy inne służące pomocy osobom jej potrzebującym, jak uległemu wypadkowi samochodowemu Grzesiowi z Gierałtowic, czy choremu na mukowiscydozę Tymoteuszowi z Rybnika. Czterokrotnie dokonywano zbiórek karmy dla psów i kotów, zabawek, misek i koców pod nazwą „Podaj łapę”, dla Schroniska dla Zwierząt w Bytomiu i Gliwicach Sośnicy. Przeprowadzono również akcję zbiórki darów pod nazwą „Każdy by chciał być świętym Mikołajem” dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach.

Bardzo ciężkim okresem w życiu całego kraju stało się ogłoszenie Pandemii Coronawirusa Sars Cov2 w marcu 2020 roku. Klub podjął wszelkie prawne i techniczne działania, dzięki którym możliwa była kontynuacja treningów dla swoich członków. W porozumieniu z Władzami Związków Sportowych z wyłączeniem okresów ogłoszonych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej tzw. lock down-ów” działalność prowadzona była w sposób ciągły. Miało to ogromne znaczenie dla osób ćwiczących w tym trudnym przede wszystkim psychicznie czasie. Jego członkowie w sposób cykliczny odreagowywali stres i panujące napięcie na sali treningowej. Było to również ważne dla samego Klubu. Przed większością organizacji, ale przede wszystkim o profilu kulturalnym i sportowym stanęło widmo upadku. Dzięki działaniom Władz Klubu tak się nie stało, a sam Klub przez czas ten przeszedł w stosunkowo dobrej kondycji finansowej i sportowej.

W 2022 roku mocno zauważalne zostały skutki izolacji przede wszystkim u młodzieży. Dotarła do nas tragiczna w swej wymowie informacja statystyczna z Komendy Głównej Policji o drastycznym wzroście samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Praktycznie od razu w porozumieniu z Fundacją Gram Kibicuję Pomagam podjęto kroki w tym zakresie. Wymieniona fundacja objęła patronat nad akcją „STOP Depresji - NIGDY nie jesteś Sam”, do której włączyło się większość Stowarzyszeń z miasta Knurów. Finałem tego było nagłośnienie problemu, prelekcje z psychologiem dla dzieci i rodziców, audycje radiowe oraz darmowe treningi dla osób objętych problemem.

Głównym statutowym celem knurowskiego Fight Clubu było szkolenie zawodników do rywalizacji sportowej. Jego zawodnicy w dyscyplinach Kickboxing i Jiu Jitsu zdobyli liczne trofea sportowe z Mistrzostwami Europy i Świata włącznie. Zostało to zauważone przez władze miasta Knurów. Od 2011 roku Prezydent Miasta Knurów nagradzał bądź wyróżniał łącznie 134 razy zawodników i 12 razy trenerów klubu, w tym pięciokrotnie jego lidera Grzegorza Sobierajskiego ( 2 razy jako zawodnika i 3 razy jako trenera ). Dodać należy, że za wybitne osiągnięcia sportowe od 2016 roku do nadal zawodników klubu stypendiami i nagrodami pieniężnymi nagradzają Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka Leszczyny i od 2018 roku do nadal Wójt Gminy Pilchowice.

W 2014 roku Władze Miasta Knurów wyróżniły Fight Club Knurów statuetką za organizację Pucharu Polski Universal Fighting Rules SILESIA CUP, który odbył się 26 października 2013 roku w hali knurowskiego MOSiR-u. W tym samym roku Prezes Klubu Grzegorz Sobierajski za działalność sportową i społeczną zwyciężył plebiscyt Dziennika Zachodniego na Sportową Twarz Powiatu Gliwickiego 2013.
W roku 2017 Stowarzyszenie Fight Club Knurów jako jednostka organizacyjna otrzymało nagrodę w konkursie „Knurów Dobre Przykłady”. Sukces ten powtórzył jako osoba fizyczna Prezes Klubu Grzegorz Sobierajski w roku 2018.

Od 2019 roku działalność Stowarzyszenia Fight Club Knurów wspierana jest w formie dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w postaci „Programu KLUB” w Edycjach 2019, 2020, 2021 i 2022. W minionym roku Stowarzyszenie oraz uczestnicy wymienionego projektu uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami za udział w programie.

Działalność sportowa i wychowawcza prowadzona w Fight Clubie przez Grzegorza Sobierajskiego została również zauważona przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gonciarz, który skierował wniosek do Sejmiku Województwa Śląskiego o przyznanie Odznaczenia. Latem 2020 roku decyzją Sejmiku Wojewódzkiego przyznano Grzegorzowi Sobierajskiemu srebrną Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

Stowarzyszenie Fight Club Knurów posiada określoną wizję Klubu sportów walki przyjaznego dla wszystkich. Dążąc do ocieplenia wizerunku sportów walki wielokrotnie na zasadzie wolontariatu angażowano się w różne inicjatywy i projekty o charakterze charytatywnym.

Knurowscy radni obecni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Knurów, jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu „Lauru Knurowa” Stowarzyszeniu Fight Club Knurów (21 głosów na TAK).

Szczegóły dotyczące nagrody "Laur Knurowa" oraz wykaz laureatów z lat ubiegłych dostępny jest TUTAJ

Podobne wiadomości:

do góry