• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Kwietnia 2023

W dniu dzisiejszym, 19 kwietnia o godzinie 11:00, w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2023 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 15 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Radni zajmą się również kwestią nadania nagrody „Laur Knurowa”, będącej najwyższym wyróżnieniem w mieście. Podczas tajnego głosowania knurowscy rajcy zadecydują o przyznaniu wyróżnienia w dwóch kategoriach, a mianowicie: instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, a także osoby indywidualne.

Wśród projektów uchwał pojawią się między innymi 3 uchwały poświęcone wieloletniemu rządowemu programowi „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwały będą dotyczyć istotnych szczegółów prawidłowego funkcjonowania programu, a mianowicie:

  • zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
  • ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego

Początek sesji o godzinie 11:00.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry