• język migowy
  • BIP
  • EU

Przyznano Laur Knurowa 2024

15 Maja 2024

Klub abstynentów „Siódemka” z Knurowa w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz Pani Gizeli Kensy-Reginek w kategorii osób indywidualnych, zostali tegorocznymi laureatami najważniejszego miejskiego wyróżnienia, jakim jest Laur Knurowa.
Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów podczas dzisiejszej sesji.

„Laury Knurowa” wręczane są podczas uroczystej Gali z okazji Dni Knurowa, zaplanowanej w tym roku na dzień 21 czerwca 2024 roku.

Pani Gizela Kensy-ReginekGizela Kensy-Reginek, foto. Nowiny Gliwickie

...całe swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne związała z Knurowem. Przez 55 lat jako lekarz niosła pomoc schorowanym.

Pracę w Knurowie rozpoczęła od razu po skończeniu studiów w Śląskiej Akademii Medycznej. Był rok 1968, kiedy miasto ogarnął budowlany boom. Rosnąca liczba mieszkańców oznaczała więcej pracy dla młodej lekarki, która z przyszłym mężem Tomaszem znalazła zatrudnienie najpierw w szpitalu. Zapał "Judyma w spódnicy" nie gasł nawet wtedy, gdy musiał przyjmować małych pacjentów w poradni przy ul. Jagiełły, powstałej z adaptowanych mieszkań. Znojną, aczkolwiek satysfakcjonującą, pracę doktor Kensy-Reginek łączyła z opieką medyczną nad maluchami w żłobku przy ul. Szpitalnej, leczeniem dzieci specjalnej troski w Szkole Specjalnej czy niesieniem pomocy niepełnosprawnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Od wielu lat jej drugim domem była Poradnia Dziecięca przy ul. Dywizjonu 303. Po przejściu na zasłużoną emeryturę, aktywnie działa w Knurowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Na przestrzeni wielu lat zdobyła prestiżowe wyróżnienia za swoje dokonania, a mianowicie „Bene Meritus 2015” z Powiatu Gliwickiego, czy też „Diany 2020” jako najaktywniejsza kobieta Ziemi Gliwickiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem RP i ministerialnym odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony zwierząt”. Wyróżniona wieloma dyplomami i listami pochwalnymi. Nominowana do „Orderu uśmiechu”

Knurowscy radni obecni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Knurów, w tajnym głosowaniu, zadecydowali o przyznaniu „Lauru Knurowa” Pani Gizeli Kensy-Reginek (20 głosów na TAK).

Klub Abstynentów ,,Siódemka" w Knurowie logo klubu abstynentów siódemka

...działa od 1992 roku realizując społeczne cele statutowe, realizując oferty w zakresie zadań publicznych: organizacja i prowadzenie spotkań dla osób uzależnionych i ich rodzin. W minionym okresie i do nadal klub promuje abstynencję i trzeźwy tryb życia poprzez cykliczne spotkania wspólnoty, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe, prorodzinne, integracyjne itp. promocja i powiększanie umiejętności, wiedzy następuje także poprzez lokowanie w obiektach sztuby zdrowia, oświaty, kościołach i w miejscach spotkań grup AA (Anonimowych Alkoholików), broszur tematycznych, wizytówek, zaproszeń. Klub ma także bogatą biblioteczkę tematyczną na temat uzależnień i sposobów wyjścia z problemu, książki są wypożyczane osobom tego potrzebującym lub członkom ich rodzin. Klub non stop utrzymuje całodobowy dyżur telefonu interwencyjnego. Dodatkowo na rzecz osób będących w sytuacji kryzysowej - zagrożenia życia, działa grupa pomocowa ,,ratunkowa" udzielająca pomocy bieżącej lub ukierunkowując na pomoc ze strony sztuby zdrowia.

Przedstawiciel zarządu współpracuje z kuratorami oraz Sądem na rzecz potrzebujących. W ramach działań członkowie uczestniczą w obozach terapeutycznych, rekolekcjach, zlotach abstynenckich rocznicach Stowarzyszenia z odziałem członków rodzin.

W Klubie prowadzone są terapie w związku z zagrożeniami i skutkami działania choroby alkoholowej, ograniczenia patologii, agresji, demoralizacji dzieci i młodzieży wskazując sposoby i metody rozwiązywania problemów alkoholowych - pomoc ukierunkowana na osoby indywidualne i rodziny.

Klub działa ucząc i utrwalając motywację do trzeźwego życia, daje możliwość do regularnego korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Przez ostatnie lata zrealizowano spotkania (ok 130 rocznie), obozy terapeutyczne (1 raz w roku), zloty rodzin abstynenckich (4 razy w roku), zajęcia integracyjno - poznawcze. Działania te gwarantują bieżącą pomoc potrzebującym i korzystną zmianę w życiu, a także powrót do życia w rodzinie, w pracy, we wspólnocie itp.

Działalność klubu prowadzi do ograniczenia ilości interwencji służb tj. policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, MOPS.
Klub skupia średnio ok 40 członków, ich rodziny, osoby korzystające okazjonalnie, informacyjnie lub w kryzysie. Wykonywane działania klubu przyczyniają się do stopniowo postępujących zmian w naszym społeczeństwie, w pozbywaniu się stereotypów patrzenia na osoby uzależnione. Członkowie klubu zwracają uwagę na przyczyny i konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu, motywują do udziału w spotkaniach edukacyjnych, szkoleniowych. Setki osób przekonało się do konieczności korzystania z pomocy społecznej, terapeutów. Świadectwa osób wychodzących z nałogu i nie pijących są żywymi przykładami uratowania życia, małżeństw, rodzin i relacji międzyludzkich. W każdym roku działalności autentycznie od utraty życia zostało uratowanych od 3 do 7 osób. Działalność zapobiega rozpadowi rodzin, utraty pracy. Rezultaty osiągnięte dotychczas dotyczą ok 4 tysięcy osób i działają jako autentyczne świadectwo rozwiązywania problemów alkoholowych i jednocześnie podnoszą poziom i jakości życia, bezpiecznego i wolnego.

Klub działa w myśl zasady „Jeżeli jedno życie zbawisz, to tak jakbyś zbawił cały świat", każde życie jest bezcenne i nawet jak wydaje się, że dla kogoś już nie ma pomocy to klubowicze walczą o każde życie do końca.

Knurowscy radni obecni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Knurów, zadecydowali o przyznaniu „Lauru Knurowa” dla Klubu abstynentów „Siódemka” z Knurowa (19 głosów na TAK, 1 głos wstrzymujący się).

Szczegóły dotyczące nagrody "Laur Knurowa" oraz wykaz laureatów z lat ubiegłych dostępny jest TUTAJ

Podobne wiadomości:

do góry