• język migowy
  • BIP
  • EU

Przyznano Laur Knurowa 2022

20 Kwietnia 2022

Fundacja Gram Kibicuję Pomagam z Knurowa w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz Pan Marek Steiman w kategorii osób indywidualnych, zostali tegorocznymi laureatami najważniejszego miejskiego wyróżnienia, jakim jest Laur Knurowa.

Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów podczas dzisiejszej sesji.

„Laury Knurowa” wręczane są podczas uroczystej Gali z okazji Dni Knurowa, zaplanowanej w tym roku na dzień 17 czerwca 2022 roku.

Pan Marek Steiman, foto Przegląd LokalnyPan Marek Steiman

...od dzieciństwa związany z Knurowem, pracownik JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice ruch Knurów oraz naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie.

Już jako młody chłopak związał się z harcerstwem, skąd w 1995 roku razem z bratem wstąpili do Ochotniczej Straży Pożarnej Knurów, gdzie rozpoczął swoją przygodę bycia strażakiem w Harcerskiej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, co okazało się jego wielką pasją. Już jako 18-letni chłopak w 1998 roku został powołany do Zarządu OSP jako skarbnik. Natomiast od 2006 roku był członkiem komisji rewizyjnej. W 2010 roku powołany został na funkcję zastępcy Naczelnika, a w 2013 roku został Naczelnikiem OSP Knurów, funkcję tą pełni do dziś.

Jednostkę OSP udało się bardzo mocno doposażyć sprzętem ratowniczo - gaśniczym. Oprócz sprzętu pozyskano dla jednostki także samochody: w 2013 roku otrzymana od MOSiR Knurów samochód Fiat Scudo-samochód lekki kwatermistrzowski. W 2016 roku pozyskano nowy samochód Mercedes GBA. W 2019 roku sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji samochód ratownictwa technicznego OPEL MOVANO.

W 2013 roku został członkiem zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, natomiast w 2016 roku został członkiem prezydium Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kierując się chęcią zaszczepiania dobrych wartości wśród młodego pokolenia, Pan Steiman w 2014 roku powołał do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Swoje doświadczenie z działalności z młodzieżą, poparte wieloma sukcesami, przekazuje działając w Komisji ds. młodzieży Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Pan Marek jest otwarty na działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in. poprzez: asystę przy wprowadzeniu do Knurowa Insygni ŚDM oraz pracując w punkcie przyjęć gości z zagranicy, pomoc harcerzom w transporcie betlejemskiego światła pokoju, pokazy ratownictwa, pokazy ratownictwa technicznego, udział w festynach czy Dniach Knurowa, zabezpieczanie Wyścigu Pokoju, pomoc w imprezach charytatywnych takich jak m.in. Knurowskie Dni Integracji oraz wielu innych inicjatywach. Pan Marek jeżeli to możliwe zawsze z chęcią wspomaga inicjatywy mieszkańców, nie odmawia, wspiera i wskazuje rozwiązania. W 2021 roku był pomysłodawcą i inicjatorem I Festynu Strażackiego w Knurowie, gdzie dzieci i dorośli mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się ze sprzętem ratowniczym, popróbować pierwszej pomocy na fantomach itp.

Również w obecnym, trudnym czasie wojny zaangażowany w zbieraniu darów i transport ich na granicę do Medyki, ok 1 tony darów trafiło do jednostki wojskowej w okolicach Charkowa w Ukrainie.

Jego zapał i zaangażowanie zostały zauważone i docenione, a dowodem mogą być odznaka „WZOROWY STRAŻAK” Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, złoty, srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, honorowy kordzik strażacki.

Knurowscy radni obecni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Knurów, jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu „Lauru Knurowa” Panu Markowi Steimanowi (18 głosów na TAK).

logo Fundacji Gram Kibicuję PomagamFundacja Gram Kibicuję Pomagam z Knurowa

...aktywnie działa w mieście od 27.11.2019 roku. Gram, Kibicuję, Pomagam to połączenie dwóch ważnych spraw: miłości do sportu i chęci pomagania drugiemu człowiekowi. Zrodziła się z przekonania, że jedna osoba może niewiele, ale działając razem mają szansę zmieniać świat.

W ciągu 8 lat wspólnymi siłami udało się zorganizować wiele turniejów charytatywnych, w których uczestniczyły gwiazdy sportu i estrady. Relacje z tych wydarzeń są często komentowane w wielu mediach. Odzew wśród mieszkańców Knurowa i okolic upewnił w przekonaniu, że ludzie lubią i chcą pomagać, przy okazji miło spędzając czas. Połączenie kibicowania i pomagania sprawia, że uczestnicy imprez czują, że mają realny wpływ na los drugiego człowieka. Paradoksalnie również rywalizacja wzmacnia poczucie wspólnoty, bo choć drużyny walczą na boisku, łączy je wspólny cel - pomoc drugiemu człowiekowi.

Fundacja zajmuje się głównie pomaganiem poprzez sport, promocję zdrowia, pomaganiem najmłodszym, pomaganiem w rehabilitacji. Przekazywanie wszystkim, że można pomagać bezinteresownie, można to robić z przyjemnością i czerpać z tego radość.

Najważniejszymi akcjami są charytatywne turnieje piłki nożnej i siatkówki. Bierze w nich udział około 200 osób w tym około 120 dzieci. Od najmłodszych lat wpajają dzieciom, że pomaganie ma sens. Pomoc udzielana jest dzieciom z chorobami nowotworowymi i po wypadkach.

Fundacja w swoim dorobku może pochwalić się zorganizowaniem kilkunastu dobroczynnych wydarzeń, takich jak: maratony fitness, wernisaże, turnieje sportowe, zbiórki w szpitalach, charytatywne biegi, cykle zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie sprzętowe oddziałów szpitalnych. Dzięki tym działaniom udało się realnie pomóc potrzebującym dzieciom. Pomoc liczona jest nie tylko w zebranych dziesiątkach tysięcy złotych na pomoc małym bohaterom, ale przede wszystkim w poświęconym czasie, empatii, chęci czynienia dobra w myśl zasady: „jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”.

Fundacja reaguje na bieżące potrzeby społeczności lokalnej, reaguje błyskawicznie tam, gdzie jest potrzebna pomoc tak jak na początku pandemii Covid19, gdzie zorganizowali akcję szycia maseczek dla służb ochrony zdrowia. Uszyli około 3 tysiące maseczek.

Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, wolontariuszami, z Urzędem Miasta Knurów i podległymi mu jednostkami - z wszystkimi tymi, którym dobro drugiego człowieka leży na sercu. Wymienione wyżej działania Fundacji mają wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego miasta, rozsławiają także imię naszego miasta daleko poza jego granice, aktywizują mieszkańców i powodują to, że wielu znalazło sens w służbie drugiemu człowiekowi służąc bezinteresownie, czyniąc dobro mimo wszystko.

Knurowscy radni obecni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Knurów, w tajnym głosowaniu, zadecydowali o przyznaniu „Lauru Knurowa” Fundacji Gram Kibicuję Pomagam z Knurowa (17 głosów na TAK, 1 głos wstrzymujący się).

 

Szczegóły dotyczące nagrody "Laur Knurowa" oraz wykaz laureatów z lat ubiegłych dostępny jest TUTAJ

 

Podobne wiadomości:

do góry