• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Kwietnia 2022

W najbliższą środę 20 kwietnia bieżącego roku w Ratuszu Miejskim przy ulicy Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2022 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 20 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będą radni, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Radni zajmą się również kwestią nadania nagrody „Laur Knurowa”, będącej najwyższym wyróżnieniem w mieście. Podczas tajnego głosowania knurowscy rajcy zadecydują o przyznaniu wyróżnienia w dwóch kategoriach, a mianowicie: instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, a także osoby indywidualne.

Wśród projektów uchwał pojawi się również uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program zakłada wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów zadań pozwalających wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej i bezpieczeństwa seniorów oraz zwiększyć ich samodzielność w miejscu zamieszkania. Zgodnie z rozeznaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmina Knurów zaaplikowała o środki finansowe w wysokości 75 240,00 zł.

Podczas sesji zostaną także podjęte dwie uchwały związane z pomocą finansową oraz wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację dwóch zadań na drogach powiatowych. Chodzi o budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krywałdzie, a także przebudowę przejścia dla pieszych w Knurowie-Szczygłowicach, w rejonie skrzyżowania ulicy Lignozy ze Sztygarską. Udział Gminy Knurów w obu działaniach wynosić będzie 50% ostatecznych kosztów poszczególnych przedsięwzięć.

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry