• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Osiedle WP II z nowymi inwestycjami

Osiedle WP II z nowymi inwestycjami

24 Kwietnia 2023

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów prowadzi postępowanie przetargowe, przedmiotem którego jest wykonanie nowego zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego.

Wykonanie tego zadania będzie kontynuacją modernizacji tej części osiedla, która sukcesywnie jest realizowana od połowy ubiegłego roku. Do tej pory pojawiły się m.in. pergole stojaki dla rowerzystów, jak również siedziska i zestawy piknikowe (stoły), czy też nowa wiata przystankowa komunikacji miejskiej.

W ramach planowanego obecnie zadania, zamierza się realizację robót podzielonych na trzy etapy:

  • Etap I - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienie z właściwymi zarządcami dróg oraz zgłoszenie zajęcia pasa drogowego,
  • Etap II - zagospodarowanie terenu w tym: wymiana ziemi, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne terenu, separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie, ręczne rozścielenie kory ogrodowej, nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw i cebul kwiatowych.
  • Etap III - roczna pielęgnacja i utrzymanie w czystości założonej zieleni.

W najbliższych dniach jest szansa wyłonienia wykonawcy, który zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, powinien zakończyć prace w trzecim kwartale bieżącego roku.

ławki przy alei platanów - foto: Przegląd Lokalny

Podobne wiadomości:

do góry