• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejne środki unijne dla miasta

Kolejne środki unijne dla miasta

29 Lipca 2014

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1355/351/IV/2014 z 22 lipca br. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

W wyniku zgromadzenia oszczędności na Priorytecie III -Turystyka, Śląski Urząd Marszałkowski, będący jednocześnie Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2007-2013, zakontraktuje dodatkowych 7 projektów. Wśród nich znajduje się zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego", zgłoszone przez nasze miasto w I kwartale br. w odpowiedzi na konkurs unijny.

Przyznane środki w wysokości 1 miliona 274 złotych (łączny koszt inwestycji szacowany jest na 1 500 000 zł), pozwolą wykonać kompleksową modernizację parku przy ul.Ogana. Teren ten już w ubiegłym roku wzbogacił się o silownię zewnętrzną, cały czas jednak prowadzone były prace koncepcyjne, zmierzające do uatrakcyjnienia oraz podniesienia jego walorów funkcjonalnych. Stąd też w planach jest przede wszystkim remont areny plenerowej, w tym wymiana dachu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnospranych, wymiana posadzki, wykonanie drenażu, montaż nowych ławek i koszy.

W parku powstanie też plac zabaw dla dzieci, na którym znajdą się obok huśtawek, piaskownicy i karuzeli również specjalny zestaw zabawowy do ćwiczeń ruchowych  z motywami bajkowymi i zwierzęcymi. Całości towarzyszyć będą ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Zgodnie z harmonogramem prac, który należy dopasować do potrzeb montażu finansowego z udziałem środków unijnych, w III kwartale ogloszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku tak, aby w nowym sezonie plenerowym wykonana infrastruktura mogła już służyć mieszkańcom.

 

 Obecny wygląd i stan techniczny estrady pleneroej nie przedstawia się już najlepiej

 

 

 

udostępnij
do góry