• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

22 Maja 2019

Kwotę 11 500 zł przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursowej projektów związanych z:

  • z pomocą dla najuboższych mieszkańców,
  • organizacją działań aktywizujących mieszkańców,
  • organizacją działań proekologicznych.

 

Zakres tematyczny konkursu wynika z przyjętego przez Radę Miasta Knurów Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2019 (Uchwała Nr II/17/18 z dnia 03.12. 2018 r.).

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 10 czerwca 2019 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2019 r.

 

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 11 czerwca 2019 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

 

 

do góry