• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży

Miasto przekaże dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży

2 Marca 2016

46 tys. złotych to środki, które przeznaczono w budżecie miasta na wsparcie klubów sportowych, stowarzyszeń oraz pozostałych organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych. Zgodnie z Programem współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2016 szczegółowe zadania, na które można składać wnioski obejmują:

 

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki  i rekreacji (w szczególności:  koszykówka, kickboxing)
  •  organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym  (w szczególności imprezy sportowe)

                         

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 lutego 2016 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2016 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 18 Marca 2016 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          

Formularz ofertowy

 

 

udostępnij
do góry