• język migowy
  • BIP
  • EU

Przebudowa ul. Reymonta

26 Lutego 2016

W bieżącym tygodniu upłynął termin składania ofert w przetargu na realizację II etapu przebudowy ul. Reymonta.

Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców. Złożono 21 ofert. Obecnie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, są one sprawdzane pod kątem zgodności z wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w ogłoszeniu o przetargu. Z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Od dnia zawarcia umowy, wykonawca będzie miał 22 tygodnie na zrealizowanie wszystkich prac.
 Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w ramach II etapu przebudowy ul. Reymonta zostanie wykonany gruntowny remont ok. 400 metrów bieżących drogi, chodników oraz miejsc postojowych. Zadanie obejmuje również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o długości 60 metrów bieżących wraz z przykanalikami o długości 48 metrów bieżących, studzienkami i wpustami ulicznymi.

Na ulicy Reymonta wraz z ulicami bocznymi od ul. Puszkina (przebudowanymi w ramach I etapu prac), wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu na czas remontu, za którą odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

Zadanie zrealizowane będzie ze środków budżetu miasta, w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok.

do góry