• język migowy
  • BIP
  • EU

Wędka, a nie ryba

23 Lutego 2016

Prace społecznie użyteczne to jeden z pomysłów na aktywizację zawodową i społeczną osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Przyczyną trudności w znalezieniu zatrudnienia może być zarówno wiek, brak odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, ale także problemy związane np. z brakiem poczucia własnej wartości. W grupie osób długotrwale bezrobotnych znajdują się również podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tych właśnie osób kierowana jest propozycja podjęcia zatrudnienia w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina Knurów, co roku zawiera z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach porozumienia, na mocy którego, w gminnych placówkach powstają subsydiowane miejsca zatrudnienia. W bieżącym roku skorzystają z nich 22 osoby. Miesięcznie do przepracowania będzie ok. 40 godzin tj. ¼ etatu.

Taka forma aktywizacji społecznej i zawodowej pozwala osobom długotrwale bezrobotnym łatwiej wrócić na rynek pracy. Po zakończeniu okresu subsydiowanego zatrudnienia, czyli po ok. 9 miesiącach, zatrudnienie będzie kontynuowane jeszcze przez ok. miesiąc. Koszt organizacji zatrudnienia w formie prac społecznie użytecznych wniesie ponad 65 tys. zł. Na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Knurów a PUP Gliwice, dofinansowanie z Funduszu Pracy wyniesie 60% tej kwoty, co oznacza, że do budżetu miasta wpłynie 40 tys. zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów.

 

 


 

udostępnij
do góry