• język migowy
  • BIP
  • EU

Strategia 2020

4 Marca 2016

Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku. Celem przygotowania dokumentu jest m.in. wyznaczenie kierunków rozwoju miasta oraz określenie obszarów, w które miasto powinno inwestować w perspektywie najbliższych kilku lat. Strategia obejmuje bardzo wiele elementów i wskaźników, np. liczbę dzieci w wieku szkolnym, liczbę osób w wieku produkcyjnym, strukturę i rodzaj działalności gospodarczej, a nawet aktywność wyborczą mieszkańców. Wszystko to, aby jak najbardziej precyzyjnie określić potencjału miasta przy uwzględnieniu oczekiwań mieszkańców. 

W związku z powyższym zapraszamy do bezpośredniego włączenia się w proces kształtowania przyszłości Knurowa i zgłaszania uwag do przygotowanego projektu Strategii.

 

Na wnioski czekamy do 23 marca 2016 r.

 

Można je przesyłać pocztą, składać osobiście do Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 7 oraz przesyłać na adres e-mail: lub

 

pobierz projekt Strategii:

 

 

 

 

do góry