• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

10 Marca 2020

106 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej miasta.

W sumie 17 podmiotów działających na terenie Knurowa lub spoza gminy, ale planujący realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie. Są to takie organizacje jak PCK, ZHP, WOPR, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, PTTK, ale także Orkiestra Dęta KWK Knurów, chór Amanti del Canto, pszczelarze, wędkarze, czy też stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i opieki nad niepełnosprawnymi.

Wśród dofinansowanych działań znajdziemy prowadzenie szkoleń, rehabilitacji  i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, promocję krwiodawstwa, pomoc żywnościową dla najuboższych, działania w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia, edukację zdrowotną  młodzieży, zajęcia aktywizujące seniorów, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne, czy też działania kulturalne.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

W rezultacie, 20 wniosków zostało zakwalifikowanych  do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Knurów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Pożytku Publicznego na 2020 rok.

Lista podmiotów wybranych do dofinansowania zatwierdzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 76/BWP/2020 z dnia 03.03.2020r.

kliknij i zobacz wykaz

udostępnij
do góry