• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Niebawem rusza głosowanie w tegorocznym Budżecie (..)

Niebawem rusza głosowanie w tegorocznym Budżecie Obywatelskim - zobacz wykaz projektów

26 Lipca 2023

Prezydent Miasta Knurów informuje, że do głosowania w ramach 6 edycji Budżetu Obywatelskiego dopuszczono 10 projektów „twardych” i 6 projektów „miękkich”. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy Knurowa w głosowaniu, które odbędzie się od 28 sierpnia 2023 r. do 10 września 2023 r.

Lista projektów „twardych”

1. PARK HISTORYCZNO - REKREACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW KRYWAŁDU I NIE TYLKO…
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni rekreacji leśnej, edukacji regionalnej i ekologicznej. W ramach projektu przewiduje się budowę ścieżek spacerowych, zamontowane ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołu do gry w szachy oraz posadzenie roślin ozdobnych. Projekt zakłada również zamontowanie tablic informacyjnych umożliwiających poznanie historii Powstań Śląskich, istniejącego ekosystemu leśnego i historii Knurowa.
Lokalizacja: nr działki 206/11.
Szacunkowy koszt: 314 500 zł

2. KOMIKSY W KNUROWSKIEJ BIBLIOTECE.
Projekt zakłada powiększenie zbioru bibliotecznego poprzez zakup wydanych w języku polskim komiksów oraz powieści graficznych dla młodzieży i dorosłych. Realizacja zadania rozszerzyłaby ofertę Miejskiej Biblioteki Publicznej i tym samym przyciągnęła nowych czytelników do odwiedzin w bibliotece i korzystania z niej zasobów.
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie.
Szacunkowy koszt: 8 000 zł

3. ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.
Projekt zakłada dostosowanie oferty bibliotecznej do aktualnych potrzeb czytelniczych mieszkańców poprzez zakup audiobooków w formie nagrań na nośnikach CD. Realizacja projektu korzystnie wpłynie na rozwój kulturalny mieszkańców miasta.
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie.
Szacunkowy koszt: 4 500 zł

4. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH WYBIEGÓW DLA PSÓW „PSI PARK”.
Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów o nawierzchni trawiastej. Wybieg dla psów będzie ogrodzony i podzielony na dwie strefy. Strefa nr 1 będzie przeznaczona dla psów rasy mniejszej. Strefa 2 będzie przeznaczona dla właścicieli psów ras średnich i dużych. Każda ze stref wyposażona będzie w urządzenia do zabawy i treningów z psem. Inwestycja zakłada również montaż elementów małej architektury m.in. ławki, kosze na odpady.
Lokalizacja: nr działki 922/10.
Szacunkowy koszt: 230 000 zł

5. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH WIAT Z GRILLOWISKIEM „GRILL PARK”.
Projekt zakłada budowę czterech drewnianych wiat na podłożu z kostki brukowej wraz z grillem betonowym. Każda wiata wyposażona będzie w zestaw mebli zewnętrznych, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe. Zasady korzystania z „Grill parku” będą ujęte na tablicy informacyjnej. „Grill park” będzie bezpłatnym, ogólnodostępnym miejscem z którego będą mogli korzystać mieszkańcy miasta aby przyrządzić grilla i spędzić czas w gronie rodziny lub przyjaciół.
Lokalizacja: nr działki 1786.
Szacunkowy koszt: 250 000 zł

6. DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W SPRZĘT SPORTOWY I PRZENOŚNE BRAMKI ALUMINIOWE.
Realizacja projektu zakłada doposażenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w sprzęt sportowy w postaci murów piłkarskich, rebounderów oraz bezpiecznych aluminiowych bramek przenośnych o odpowiednich wymiarach dla danej kategorii wiekowej. Doposażenie boisk sprawi, że dzieci, młodzież i dorośli będą mogli aktywnie spędzać czas wolny korzystając ze sprzętu dającego możliwość nabywania nowych umiejętności.
Lokalizacja: Kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Ułanów 8.
Szacunkowy koszt: 62 210 zł

7. REMONT CHODNIKA PRZY UL. KLASZTORNEJ.
Zakres projektu obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej z krawężnikiem. Przedmiotowy fragment chodnika idealnie wkomponuje się w istniejącą już wyremontowaną część chodnika. Dzięki nowej nawierzchni z kostki piesi będą mogli poruszać się w bezpiecznych warunkach, bez potykania się o wystające elementy obecnych płyt betonowych.
Lokalizacja: Chodnik przy ul. Klasztornej, nr działek 864,865,878,877.
Szacunkowy koszt: 165 000 zł

8. PARK SENSORYCZNY W KNUROWIE - MIEJSCE NAUKI I WYPOCZYNKU.
Celem projektu jest stworzenie naukowego placu zabaw wspierającego: integrację sensoryczną, skuteczną i alternatywną edukacje oraz ruch na świeżym powietrzu. W ramach projektu przewiduje się zakup urządzeń do nauki i zabawy m.in. dzwony rurowe, gong i cymbały, gong tybetański, grające trójkąty, ksylofon, panel muzyczny, głuchy telefon, kołyska Newtona, kompas, peryskop, spóźniony dźwięk, szumiące rury, koło optyczne, telefon paraboliczny, zegar słoneczny, bliźniacze lustra, krzywe zwierciadła, eko memory, rury deszczowe, tablica Pitagoras. Ponadto przewiduje się budowę alejek z kostki brukowej, postawienie ławek i koszy na na śmieci oraz zagospodarowanie terenu w drzewa, rośliny i kwiaty.
Lokalizacja: park przy ul. Szpitalnej, nr działek 1786, 1788, 3063, 3064, 3065.
Szacunkowy koszt: 800 000 zł

9. PARK PEŁEN PASJI PRZY UL. LIGNOZY W SZCZYGŁOWICACH.
Realizacja projektu zakłada uporządkowanie terenu, wykonanie nowej nawierzchni oraz nasadzenia zieleni. W ramach projektu przewiduje się ustawienie nowych latarni parkowych, ławek, koszy na śmieci oraz zamontowanie tablic informacyjnych opisujących historię parku, dawnej podwodnej kawiarni oraz wiekowych dębów rosnących w parku. Przewiduje się również montaż małej architektury w nowoczesnym wydaniu m.in. wiszących zadaszonych ławek. Ponadto zakłada się zakup urządzeń tj. stojaki na rowery, stacji napraw rowerów, karuzeli, huśtawek, bujaków sprężynowych, orbitreka, wioślarza, steppera, rowerka, stołów do gry w piłkę nożną SUBSOCCER oraz placu streetworkout. Odnowiony park stanie się miejscem do wypoczynki, rekreacji i zabawy.
Lokalizacja: Szczygłowice działka przy ul. Lignozy, nr działki 663/102.
Szacunkowy koszt: 959 800 zł

10. NOWOCZESNOŚĆ, ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ DLA SCENY PLENEROWEJ PRZY UL. OGANA W KNUROWIE.
Projekt zakłada rozbiórkę obecnego zadaszenia estrady plenerowej (tzw. Kręgu) i wykonaniu nowoczesnego, eleganckiego i funkcjonalnego zadaszenia membranowego o powierzchni około 100 m2 wraz z nocną iluminacją opartą na energooszczędnych lampach LED. Wykonanie nowego zadaszenia podniesie estetykę obecnej areny.
Lokalizacja: Park przy ul. dr. Floriana Ogana, nr działki 620/3.
Szacunkowy koszt: 415 000 zł

Lista projektów „miękkich”

1. LETNIE KINO PLENEROWE POD TĘŻNIĄ.
Projekt zakłada realizację jednej projekcji filmów w wybranym dniu weekendu sierpnia 2024 r. Wydarzenie będzie otwarte i dostępne dla wszystkich.
Lokalizacja: Plac wokół tężni solankowej, nr działki 3530/10.
Szacunkowy koszt: 20 000 zł

2. LETNIE KINO PLENEROWE W SZCZYGŁOWICACH.
Projekt zakłada organizację jednego pokazu filmów w formie kina plenerowego w Szczygłowicach w wybraną sobotę lipca 2024 r. Pokaz będzie otwarty dla wszystkich chętnych.
Lokalizacja: Park NOT w Szczygłowicach, nr działki 861/50.
Szacunkowy koszt: 20 000 zł

3. KONKURS WIEDZY O KNUROWIE.
Organizacja konkursu z nagrodami skierowanego do całych rodzin z wiedzy o naszym mieście. Konkurs przewiduje rywalizację drużyn trzyosobowych (np. mama - tata- dziecko) w formie „pytanie-odpowiedź” (pytania otwarte i zamknięte) w tematyce historii Knurowa. W konkursie wzięłoby od 5 do 10 drużyn i dwie najlepsze (z największą ilością punktów) awansują do wielkiego finału, gdzie powalczą o główną wygraną. Źródłem pytań powinny być liczne publikacje poświęcone miastu Knurów. Konkurs wiedzy o Knurowie ma na celu integrację rodzinną, poszerzenie wiedzy o naszym mieście oraz pobudzenie lokalnego patriotyzmu.
Lokalizacja: Art CK przy ul. Witosa.
Szacunkowy koszt: 10 000 zł

4. DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM IM DR. FLORIANA OGANA.
Głównym celem projektu jest organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców zorganizowanej w okresie Dnia Dziecka. Podczas imprezy zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników oraz atrakcje dla najmłodszych m.in. gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia, stoisko z watą cukrową, lodami, popcornem, napojami oraz poczęstunek z grilla.
Lokalizacja: Park przy ul. dr. Floriana Ogana, nr działki 1809/4.
Szacunkowy koszt: 25 000 zł

5. ART FEST - FESTIWAL SZTUK W KNUROWIE.
Kilkudniowy festiwal muzyczno - taneczny z projekcją kina plenerowego. Celem projektu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego mieszkańców Knurowa działających w obszarze kultury. W ramach festiwalu odbędzie się również przegląd zespołów rockowych „Knurowisko”.
Lokalizacja: Park przy ul. dr. Floriana Ogana, nr działki 620/1, 620/3.
Szacunkowy koszt: 135 000 zł

6. FESTIWAL ROZRYWKI - MUZYKA, PASJA I ZABAWA.
Celem projektu jest zorganizowanie wydarzenia rozrywkowo kulturalnego dla wszystkich mieszkańców. W ramach projektu planowane są wydarzenia muzyczne, występy kuglarzy, fireshow, wystawa motocykli, zabytkowych pojazdów oraz pokaz pirotechniczny lub laserowy. Podczas wydarzenia planuje się również zaproszenie food trucków oraz zorganizowanie zabawy dla dzieci.
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. 1 Maja a ul. dr. Floriana Ogana, nr działek 620/1,620/3,621/1,621/2,1806/2,1809/4,1805/2,1806/1,1810/2.
Szacunkowy koszt: 170 000 zł

Szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim w Knurowie, znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://knurow.budzet-obywatelski.org/

Podobne wiadomości:

do góry