• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowe dowody osobiste od 1 marca

27 Lutego 2015

Wchodzące w życie od 1 marca br. nowe wzory dowodów osobistych wprowadzają szereg zmian; między innymi zniknie adres zameldowania, informacje o kolorze oczu i wzroście, czy też skan podpisu posiadacza. Zmienią się też fotografie. Zdjęcia, które będą wykorzystywane w nowych dowodach będą takie same, jak te, które obowiązują w paszportach tzn. en face, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dzięki wprowadzonej modyfikacji, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie już wymieniać dowodu. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było do tego zobligowanych.

Dzięki wprowadzeniu nowego Systemu Rejestrów Państwowych, w ramach którego każdy urząd gminy lub miasta będzie miał w ramach jednej aplikacji dostęp do danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL, zbiorze aktów urzędów stanu cywilnego, czy też ewidencji dowodów osobistych, nie będzie juz konieczności wyrabiania nowego dowodu osobistego w macierzystym urzędzie, właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Od tej pory wniosek jak i całą procedurę przeprowadzimy w dowolnym urzędzie gminy,niezależnie od tego, gdzie jesteśmy zameldowani.

Identyczna zasada obowiązywać będzie także w przypadku wydania aktu urodzenia, zgonu czy małżeństwa.

Nowe dowody osobiste będą ważne przez 10 lat. Ich wydanie będzie bezpłatne.

 

Nie będzie potrzeby wymieniania dotychczasowych dowodów. Zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dodatkowe informacje o zasadach ubiegania się o nowy dowód osobisty udziela Biuro Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Knurów pod numerem telefonu 32 339 22 47 w godzinach pracy Urzędu.

      

wzór nowego dowodu

 

 

 udostępnij
do góry