• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

11 Lutego 2022

W ubiegłym roku ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców wzrosła o 27% w stosunku do prognoz. Aby nie podnosić stawki mieszkańcom, miasto dopłaciło do systemu przeszło 2,4 mln złotych. Jednakże stale wzrastające koszty wywozu odpadów powoduje, że w roku bieżącym konieczne będzie jednak podniesienie opłaty, przy czym jej część ponownie pokryje za mieszkańców budżet Knurowa.

Skokowy przyrost w ilości wytwarzanych odpadów to zjawisko powszechne w skali całego kraju i Europy. Zdaniem wielu specjalistów wśród kilku przyczyn najważniejszą jest pandemia. Jej skutkiem jest bowiem stale rosnący udział zakupów internetem, a co za tym idzie ogromny przyrost odpadów po opakowaniach. Pod koniec lata ubiegłego roku stało się jasne, że przy tak wielkim wzroście ilości odpadów w Knurowie pieniądze z opłaty od mieszkańców nie wystarczą na ich pokrycie.

Były dwa wyjścia: podnieść stawkę z 24 zł na 36 zł od osoby albo uzupełnić brakującą kwotę z budżetu miasta.  Na wniosek Prezydenta Knurowa wybrano to drugie rozwiązanie. Knurów był jedną z pierwszych gmin w Polsce, która sięgnęła po takie rozwiązanie.

Samorząd dołożył ponad 2,4 mln zł. To pozwoliło zabezpieczyć ciągłość obsługi mieszkańców do końca lutego 2022 roku przy zachowaniu dotychczasowej stawki tj. 24 zł za osobę. W międzyczasie miasto zorganizowało przetarg, mający wyłonić firmę, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez kolejny rok tj. do 28 lutego 2023 roku. Choć przetarg był nieograniczony, ofertę złożyła tylko jedna firma: PreZero.

Po podsumowaniu wszystkich kosztów i uwzględnieniu kwoty ofertowej, w celu uniknięcia podwyżki średnio do 34,61 zł/ miesiąc od mieszkańca, Rada Miasta Knurów podjęła uchwałę o ponownych dopłatach z budżetu Knurowa, które sięgną 854 tys. złotych. Ostatecznie więc nowe stawki będą niższe i wyniosą: 31,90 zł/osoby, mieszkańca zabudowy wielorodzinnej oraz 32,20 zł/osoby, mieszkańca zabudowy jednorodzinnej.

Warto też odnotować jakie będą zmiany w zasadach gospodarowania odpadami.

W przypadku właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

  • Z 2 do 3 razy na rok zwiększona zostanie częstotliwość odbioru przez gminę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon
  • Zamiast worków na bioodpady wprowadzany będzie system pojemnikowy odbioru bioodpadów. Pojemniki (120 lub 240 litrów) właściciel zakupi we własnym zakresie
  • Bez ponoszenia dodatkowych opłat będzie można oddać do PSZOK do 2 ton odpadów poremontowych w roku kalendarzowym z jednej nieruchomości zamieszkałej

W przypadku nieruchomości wielolokalowych:

  • Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec (wytwórca odpadu) lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te nie będą - jak do tej pory - odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  • Wprowadzony zostanie limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

Opracowano na podst. artykułu ,,Więcej odpadów, wyższe koszty, miasto częśc dopłaci" w Przeglądzie Lokalnym Nr 6 z 10.02.2022r.

Podobne wiadomości:

do góry