• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pieniądze na wsparcie sportu kwalifikowanego.

Pieniądze na wsparcie sportu kwalifikowanego.

9 Grudnia 2014

45 tys. złotych przeznaczono w budżecie miasta na dofinansowanie statutowej działalności sportowej przez stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie, a także kluby działające w oparciu o ustawę o sporcie.

Warunkiem jest posiadanie siedziby i działanie na terenie Gminy Knurów.

Zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów, który przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr. VI/93/2011 z dnia 20.04.2011r. wsparcie można otrzymać m.in. na:

  • pokrycie kosztów przygotowania klubu do rozgrywek (np. koszty wynajmu obiektu i sprzętu, obozy treningowe),
  • sfinansowanie udziału w zawodach i turniejach,
  • pokrycie kosztów z tyt. utrzymania i remontu obiektów i urządzeń sportowych,
  • zakup sprzętu sportowego, strojów,
  • organizację imprez sportowych na terenie Knurowa

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 15 grudnia 2014r.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do połowy stycznia 2015r. i poprzedzone zostanie powołaniem przez Prezydenta Miasta specjalnej Komisji, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miasta, MOSiR oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Komisja ta zajmie się zaopiniowaniem i zaproponowaniem Prezydentowi Miasta wysokości dotacji dla poszczególnych klubów i stowarzyszeń, po czym przygotowane zostaną umowy, szczegółowo regulujące kwestie m.in. związane z rozliczeniem otrzymanych środków finansowych i sporządzeniem sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Wzór wniosku o dotację
 Regulamin przyznawania wsparcia
do góry