• język migowy
  • BIP
  • EU

Plan na nowy park w mieście

19 Stycznia 2022

Powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy tężni solankowej, gdzie planowana jest budowa parku z pasażem zieleni miejskiej.

Celem podjętej inicjatywy jest opracowanie koncepcji parku miejskiego wraz z pasażem zieleni miejskiej, uwzględniającego podniesienie estetyki miejsca, funkcjonalności, atrakcyjności przestrzeni publicznej, a także stworzenie wizualnej zachęty do spędzania w rejonie tężni solankowej wolnego czasu oraz zwiększenie integracji lokalnej społeczności.

Wspomniany projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni poprzez modernizację doposażenie i wymianę elementów małej architektury na terenach przyległych do tężni oraz nowe nasadzenia.

W tym celu zaprojektowano m.in.: pergole zacieniające, różnego rodzaju ławki, altany, miejsce na food truck, scena plenerowa przy tężni, miejsce na kino plenerowe, estetyczne murki w okolicy placu zabaw oraz MSP 7, oświetlenie zarówno ciągów pieszych jak i wybranych drzew, a także nowe nasadzenia w tym kilkadziesiąt drzew oraz krzewów ozdobnych.

Zakres prac został podzielony na dwa etapy, z czego pierwszy koncentruje się na obszarze w pobliżu tężni, natomiast drugi obejmuje pozostały teren inwestycji.

O realizacji planu zagospodarowania tej części miasta Urząd Miasta Knurów będzie informować w późniejszym czasie.

Podobne wiadomości:

do góry