• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina przyznała dotacje na rozwój sportu (sport seniorski)

Gmina przyznała dotacje na rozwój sportu (sport seniorski)

20 Stycznia 2022

Kwota 145 tys. złotych trafi w tym roku z budżetu miasta do klubów i stowarzyszeń sportowych z przeznaczeniem na wsparcie sportu seniorskiego - kosztów związanych z działalnością statutową. Jest to jedna z trzech form wsparcia działalności sportowej w Knurowie, bowiem Gmina przeznacza również środki na wspieranie działań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń związanych z upowszechnianiem sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w kwocie 263 tys. zł, a także na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 24 tys. zł.

Łącznie Gmina Knurów zaplanowała w budżecie miasta na 2022 rok wsparcie sportu środkami w wysokości 432 tys. zł.

W dopiero co rozpoczętym roku 2022, jako pierwszy został przeprowadzony nabór ofert na sport seniorski. W wyniku rozstrzygnięcia naboru, dziesięć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku bieżącym. Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji opiniującej ds. rozwoju sportu przy Urzędzie Miasta Knurów, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia. Szczegółowy wykaz kwot dofinansowania oraz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje związane z rozwojem sportu zawiera załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 21/BWP/2022 z dnia 19.01.2022 r. - LINK

Udzielone wsparcie trafi bezpośrednio do zawodników i trenerów, jednak warto podkreślić, że miasto oprócz dotacji i nagród sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, dostępną dla ogółu mieszkańców.

 

widok na obiekty sportowe Knurowa

Podobne wiadomości:

do góry