• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

18 Stycznia 2022

W najbliższą środę 19 stycznia w Ratuszu przy ulicy Niepodległości 7 odbędzie się pierwsza w 2022 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 9 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród projektów uchwał pojawi się między innymi uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku. Strategia to podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, który ukierunkowuje politykę rozwoju gminy i obejmuje w szczególności wizję rozwoju Knurowa do 2030 roku. Przed  skierowaniem projektu Strategii pod obrady, przeprowadzono konsultacje z  sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznycmi i gospodarczymi oraz mieszkańcami Knurowa. Uzyskano także pozytywną opinię Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącą zasad i kierunków polityki przestrzennej, planowanej przez Gminę w wyniku realizacji Strategii.

Na uwagę zasługuje również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2022 przez Powiat Gliwicki, czy też projekt dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 921 ulicy Niepodległości w Knurowie

Początek sesji o godzinie 11.00. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry