• język migowy
  • BIP
  • EU

Plany budżetowe na 2020 rok

17 Grudnia 2019

Na przedświątecznej sesji Rady Miasta Knurów przyjęty został budżet na przyszły rok. W porównaniu do roku bieżącego, zwiększono wysokość planowanych dochodów o 30 milionów złotych, do poziomu 200 745 522 zł. Większe będą także wydatki, które sięgną 235 614 897. Będzie to więc wzrost o 31,9 miliona złotych w stosunku do tegorocznego budżetu.

Podczas konstruowania uchwały budżetowej przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał tuż przed przyjęciem uchwały Prezydent Miasta Adam Rams, budżet po stronie wydatków na inwestycje zawiera kwotę 58,8 milionów złotych co oznacza, że co czwarta złotówka wydana zostanie na przedsięwzięcia inwestycyjne. Wśród nich, do najważniejszych można zaliczyć:

  1. kontynuację budowy centrum przesiadkowego FOCH wraz z systemem ścieżek rowerowych, na które miasto pozyskało pieniądze unijne,
  2. kontynuację budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lignozy i Zwycięstwa w Szczygłowicach,
  3. rozpoczęcie przebudowy Alei Lipowej,
  4. kontynuację termomodernizacji budynków mieszkalnych na III Kolonii. Zabiegi termomodernizacyjne wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji obejmą między innymi budynki przy ul. Dworcowej 17,19, 21,Mickiewicza 8 oraz Poniatowskiego 8. Na zadanie to miasto pozyskało pieniądze unijne,
  5. kontynuację przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul.Słoniny 11,
  6. kontynuację przebudowy budynku MSP nr 6 na potrzeby adaptacji pomieszczeń na cele przedszkolne,
  7. rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. 1-go Maja,
  8. kontynuację modernizacji stadionu miejskiego przy ul.Dworcowej,

Oprócz inwestycji, część środków budżetowych miasta przeznaczona jest na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

W budżecie znalazły się również środki na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska.
 
Omówienie budżetu miasta na 2020 rok dostępne jest tutaj.do góry